Εξασφαλίζω το φαρμακείο μου

Η Πειραιώς Financial Holdings, ως Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής κορυφαίων ασφαλιστικών εταιρειών, σας προτείνει μοναδικές ασφαλιστικές λύσεις τόσο για το φαρμακείο σας όσο και για την Αστική Ευθύνη που απορρέει από την επαγγελματική σας δραστηριότητα.

Η Πειραιώς Financial Holdings Α.Ε., ως ασφαλιστικός διαμεσολαβητής, ασκεί τη δραστηριότητα της διανομής των ασφαλιστικών προϊόντων, στο όνομα και για λογαριασμό των ασφαλιστικών εταιρειών με τις οποίες διατηρεί συνεργασία.  • Μy Business Liability Φαρμακοποιού


  • Πρόγραμμα σε συνεργασία με την ασφαλιστική εταιρεία ERGO, το οποίο καλύπτει εσάς και τα πρόσωπα που έχετε στην υπηρεσία σας για λάθη παραλείψεις ή αμέλεια που τυχόν συμβούν κατά την άσκηση των καθηκόντων σας και προκαλέσουν θάνατο ή σωματικές βλάβες σε Τρίτο.

    Συγκεκριμένα καλύπτονται:

  • Πράξεις ή παραλείψεις κατά την εκτέλεση ιατρικών συνταγών, παρασκευής ιδιοσκευασμάτων με ιατρική συνταγή
  • Τυχόν λάθη στη παροχή πρώτων βοηθειών


  • My Business (Ασφάλεια Περιουσίας)


  • Πρόγραμμα σε συνεργασία με την ασφαλιστική εταιρεία ERGO, το οποίο εξασφαλίζει την απρόσκοπτη λειτουργία του Φαρμακείου σας, με αποτελεσματική κάλυψη έναντι σημαντικών κινδύνων στους οποίους είναι εκτεθειμένο, όπως πυρκαγιά, σεισμό, καιρικά φαινόμενα, κλοπή κ.λπ.


  • My Business Liability (Αστική Ευθύνη Επαγγελματικού χώρου)


  • Πρόγραμμα σε συνεργασία με την ασφαλιστική εταιρεία ERGO, με το οποίο καλύπτεται η εκ του νόμου Επαγγελματική Αστική Ευθύνη σας και των υπαλλήλων σας, για ζημιές (Σωματικές βλάβες/Θάνατο ή/και Υλικές Ζημιές) που τυχόν προκληθούν σε Τρίτους, από τη χρήση και λειτουργία των χώρων του Φαρμακείου.


Πρόγραμμα σε συνεργασία με την ασφαλιστική εταιρεία ERGO, το οποίο προσφέρει στην επιχείρησή σας προστασία από κυβερνοεπιθέσεις με σκοπό τον περιορισμό των διαδικτυακών και ηλεκτρονικών κινδύνων και την αντιμετώπιση των οικονομικών τους συνεπειών.


Παρέχεται έκπτωση έως και 40% από τον συνδυασμό απόκτησης προϊόντων της Ασφαλιστικής εταιρείας ERGO.

Με την αγορά ενός προγράμματος Ασφάλισης Αυτοκινήτου & Ασφάλισης Περιουσίας, παρέχεται επιπλέον όφελος από εκπτώσεις στα ασφάλιστρα του αυτοκινήτου και της περιουσίας (κατοικία/επιχείρηση).

Το ΠΕΙΡΑΙΩΣ PHARMACY 360° είναι διαθέσιμο σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ως Φαρμακοποιοί.

Τα προσφερόμενα προϊόντα και υπηρεσίες του ΠΕΙΡΑΙΩΣ PHARMACY 360° καθώς και ειδικές τιμολογήσεις, όπου αυτές υπάρχουν, δύναται να αναθεωρούνται κατά την κρίση της Τράπεζας.