ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Τράπεζα Πειραιώς

Πρόσβαση σε προϊόντα και υπηρεσίες επενδυτικού χρυσού χωρίς ποσοτικούς περιορισμούς.

 
 

Υπηρεσίες Επενδυτικού Χρυσού

Η Τράπεζα Πειραιώς είναι η μόνη ελληνική τράπεζα που προσφέρει προϊόντα και υπηρεσίες επενδυτικού χρυσού στην Ελλάδα, χωρίς κανένα περιορισμό στην ποσότητα. Αποτελεί στρατηγικό συνεργάτη του Βασιλικού Νομισματοκοπείου της Μεγάλης Βρετανίας για τη διάθεση Χρυσών Λιρών Αγγλίας και Ράβδων Χρυσού στην Ελλάδα.

Μέσω του Private Banking, έχετε τη δυνατότητα να επενδύσετε μέρος της περιουσίας σας στο πολύτιμο μέταλλο, το οποίο διαχρονικά χαρακτηρίζεται διεθνώς ως ασφαλές καταφύγιο και συμβάλλει στη διαφοροποίηση της περιουσίας σας. Στην Τράπεζα Πειραιώς μπορείτε να προβείτε σε συναλλαγές αγοράς ή/και πώλησης χρυσού, σε φυσική μορφή ή/και σε μορφή Χρυσών Λιρών Αγγλίας.

Με την καθοδήγηση των εξειδικευμένων στελεχών του Private Banking, έχετε άμεση πρόσβαση στις υπηρεσίες εκτίμησης, ελέγχου γνησιότητας και φύλαξης επενδυτικού χρυσού. Ο έλεγχος γνησιότητας πραγματοποιείται από ειδικό εκτιμητή, με τη χρήση φασματογράφων προηγμένης τεχνολογίας. Η φύλαξη γίνεται σε ειδικές, υψηλής ασφάλειας, εγκαταστάσεις της Τράπεζας και παρέχεται ανεξάρτητα από το αν ο χρυσός αποκτήθηκε μέσω του Private Banking της Τράπεζας.