ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Τράπεζα Πειραιώς

Ολιστική διαχείριση της περιουσίας σας από επαγγελματίες διαχειριστές.

 
 

Blue Chips Discretionary Portfolios

Στην υπηρεσία Blue Chips Discretionary Portfolios, λαμβάνουμε υπ΄ όψιν τις βλέψεις σας για την επένδυση του κεφαλαίου σας , συνεργαζόμαστε με τους εξειδικευμένους στη διαχείριση περιουσίας επαγγελματίες της Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ και εφαρμόζουμε μια ολοκληρωμένη, στιβαρή και διαφανή επενδυτική διαδικασία.

Ως αποτέλεσμα, η διαχείριση της περιουσίας σας προσεγγίζεται ολιστικά και μακροπρόθεσμα.

Στο Private Banking της Τράπεζας Πειραιώς, γνωρίζουμε ότι η επίτευξη των επενδυτικών σας στόχων είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την επαγγελματική διαχείριση της περιουσίας σας και τις επενδυτικές ευκαιρίες που παρουσιάζονται.