Βιώσιμη Τραπεζική

Ο Όμιλος Πειραιώς έχει ως κεντρικό σκοπό της δράσης του την ευημερία της κοινωνίας, την προστασία του περιβάλλοντος και τη στήριξη ενός βιώσιμου αύριο για όλους.

Στο πλαίσιο της ESG στρατηγικής του και μέσω της θυγατρικής «Τράπεζα Πειραιώς», προωθεί την Υπεύθυνη και Βιώσιμη Τραπεζική με την υιοθέτηση κριτηρίων Περιβάλλοντος, Κοινωνικής Συνοχής και Διακυβέρνησης (ESG) που συνδυάζουν την ανάπτυξη και την οικονομική απόδοση με την κοινωνική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα.

Σε αυτό το πνεύμα, διαμορφώσαμε μαζί με άλλα 29 χρηματοπιστωτικά ιδρύματα -μέλη του UNEP FI- τις Αρχές Υπεύθυνης Τραπεζικής, τις οποίες έχουν υιοθετήσει πάνω από 200 τράπεζες από όλο τον κόσμο.

Εσωτερική Λειτουργία

Στην Τράπεζα Πειραιώς, δίνουμε μεγάλη έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος και στην υπεύθυνη τραπεζική.

Δείχνουμε τον δρόμο για τη θετική αλλαγή, ξεκινώντας με εμάς τους ίδιους.

Συνεπείς στον στρατηγικό μας στόχο διαμόρφωσης ενιαίας εταιρικής κουλτούρας σε όλα τα επίπεδα του Οργανισμού, ενσωματώνουμε τις αξίες μας στις δομές και τις λειτουργίες μας.

Μάθετε περισσότερα

Οικονομία

Στην Τράπεζα Πειραιώς, σκοπός μας είναι να αποτελούμε πυλώνα σταθερότητας και ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία. Γι’ αυτό, δεσμευόμαστε να χρησιμοποιούμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας για να στηρίξουμε και να επισπεύσουμε θεμελιώδεις αλλαγές στην οικονομία, με σκοπό την επίτευξη ευημερίας για τη σημερινή αλλά και τις επόμενες γενιές.

Μάθετε περισσότερα

Κοινωνία

Στην Τράπεζα Πειραιώς, επενδύουμε σε υπεύθυνες στρατηγικές και προγράμματα που στηρίζουν την κοινωνία, με σκοπό το αποτύπωμά μας σε αυτή να είναι θετικό και διαρκές, με οφέλη για όλους.

Στηρίζουμε επενδύσεις που έχουν θετικό κοινωνικό αποτύπωμα και δημιουργούμε προγράμματα κοινωνικής υπευθυνότητας και πρωτοβουλίες, που προάγουν την βιώσιμη ανάπτυξη της οικονομίας και της κοινωνίας.

Μάθετε περισσότερα