Βιώσιμη Τραπεζική

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Στην Τράπεζα Πειραιώς, δίνουμε μεγάλη έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος και στην υπεύθυνη τραπεζική.

Δείχνουμε τον δρόμο για τη θετική αλλαγή, ξεκινώντας από εμάς τους ίδιους.

Συνεπείς στον στρατηγικό μας στόχο διαμόρφωσης ενιαίας εταιρικής κουλτούρας σε όλα τα επίπεδα του Οργανισμού, ενσωματώνουμε τις αξίες μας στις δομές και τις λειτουργίες μας.

EMAS (Environmental Management Audit Scheme)

Η Τράπεζα Πειραιώς, εδώ και 10 χρόνια, υλοποιεί προγράμματα που έχουν στόχο τη διαρκή μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος που προέρχεται από την καθημερινή λειτουργία της. Εφαρμόζει στο σύνολο των υποδομών και των δραστηριοτήτων της ένα ολοκληρωμένο -και συνεχώς βελτιούμενο- Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης που πιστοποιείται κατά EMAS, εκφράζει τη δέσμευση της διοίκησης και εμπλέκει τους εργα-ζομένους. Τα προγράμματα αυτά αφορούν την ηλεκτρική κατανάλωση, την κατανάλωση πόρων όπως το χαρτί εκτύπωσης και το νερό, τις επαγγελματικές μετακινήσεις, τις κάθε είδους ανακυκλώσεις, καθώς και την υιοθέτηση νέων πρακτικών, όπως η προώθηση της ηλεκτρονικής τραπεζικής.

Με τις ενέργειες αυτές η Τράπεζα κατάφερε να μειώσει κατά 22% τις συνολικές εκπομπές CO2 ανά εργαζόμενο από το 2014, ενώ το ετήσιο καθαρό οικονομικό όφελος από την εφαρμογή αυτών των περιβαλλοντικών προγραμμάτων κυμαίνεται στα 5,5 εκατ. €. Η Τράπεζα Πειραιώς έχει επανειλημμένα βραβευτεί στην Ελλάδα και στο εξωτερικό για αυτές τις ενέργειες και δεν είναι τυχαίο πως κάθε χρόνο διακρίνεται με διαφορά από τον ανταγωνισμό στις σχετικές έρευνες γνώμης των πελατών σχετικά με την περιβαλλοντική της συμπεριφορά και εικόνα. Επιπλέον, στους δείκτες αειφορίας (ESG) -με βάση τους οποίους αξιολογείται σε ετήσια βάση- η περιβαλλοντική της επίδοση λαμβάνει διαρκώς ιδιαίτερα υψηλή βαθμολογία, συγκρινόμενη με τις μεγαλύτερες τράπεζες διεθνώς.

Το επόμενο βήμα είναι να τεθούν οι βάσεις για την εκτίμηση του ανθρακικού αποτυπώματος των χρηματοδοτήσεων -των δανείων και των επενδύσεων της Τράπεζας-, που αποτελεί και το συντριπτικά μεγαλύτερο ποσοστό περιβαλλοντικής επίπτωσης του Οργανισμού στο περιβάλλον, ώστε στη συνέχεια να τεθούν σαφείς, μετρήσιμοι και επιτεύξιμοι στόχοι για την μείωσή του.

Μάθετε περισσότερα

Εθελοντικές Δράσεις

Προσανατολισμένοι στο σύνθημα «Νοιάζομαι, συμμετέχω, δρω εθελοντικά», το οποίο αφορά πρωτοβουλίες που κάνουν τη διαφορά στην Κοινωνία, τον Πολιτισμό και το Περιβάλλον, οι εθελοντές του Ομίλου Τράπεζας Πειραιώς συμβάλλουν σημαντικά σε ουσιώδη έργα, που σχετίζονται με συγκεκριμένες ανάγκες και επιδρούν σημαντικά στη ζωή των συνανθρώπων μας.

Με προσανατολισμό στο όραμα και τις αξίες του Ομίλου και με άξονα τους 17 Παγκόσμιους στόχους των ΗΕ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, ο Όμιλος ενεργοποιεί συστηματικά και στηρίζει δράσεις με έμφαση στην Κοινωνία, τον Πολιτισμό και το Περιβάλλον.

Στο πλαίσιο αυτό, είναι ενδεικτικό ότι κατά το 2019 πραγματοποιήθηκαν 130 δράσεις Εταιρικής Υπευθυνότητας και Εθελοντισμού με τη συμμετοχή των εθελοντών του Ομίλου και μελών των οικογενειών τους, από τις οποίες ωφελήθηκαν 34.333 άτομα και 386 φορείς.

Μάθετε περισσότερα

Ανθρώπινα δικαιώματα στον χώρο εργασίας – Εκπαίδευση

Ο Όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς, σταθερά προσανατολισμένος στις αρχές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των ίσων ευκαιριών, δημιουργεί, ένα συνεργατικό πλαίσιο λειτουργίας για τους εργαζόμενους, βασισμένο στην υπευθυνότητα, τη διαφάνεια και την αξιοκρατία.

Η Τράπεζα Πειραιώς έχει ενστερνιστεί από το 2004 τις αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ (UN Global Compact) για την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ο σεβασμός στα ανθρώπινα δικαιώματα και η αρχή των ίσων ευκαιριών διέπουν όλες τις πολιτικές, τις διαδικασίες και τις πρακτικές διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού του Ομίλου, διασφαλίζοντας ένα εργασιακό περιβάλλον που αποδέχεται και ενσωματώνει τη διαφορετικότητα.

Σε αυτό το πλαίσιο, παρέχεται:

  • 100% πρόσβαση των εργαζόμενων στην Πολιτική Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων μέσω των εσωτερικών καναλιών επικοινωνίας.

  • 100% πρόσβαση των εργαζόμενων στο αναθεωρημένο ηλεκτρονικό μάθημα «Ανθρώπινα Δικαιώματα, Ίσες Ευκαιρίες και Διαφορετικότητα στον Εργασιακό Χώρο».

  • Το ποσοστό προσωπικού της Τράπεζας που εκπαιδεύτηκε την περίοδο 2018-2019 ανέρχεται σε 80%. Από αυτούς, το 16% εκπαιδεύτηκε εντός 2019 καλύπτοντας 8.825 ώρες εκπαίδευσης.

Μάθετε περισσότερα

«Πρωινό Μαζί»: εργαζόμενοι σε συναντήσεις γνωριμίας με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής Ομίλου

Ο Διευθύνων Σύμβουλος αλλά και μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής Ομίλου πραγματοποιούν προγραμματισμένες συναντήσεις με ομάδες εργαζόμενων, όπου μοιράζονται μαζί τους θέματα στρατηγικής, επιχειρηματικών στόχων και επιτευγμάτων. Επίσης, συζητούν για την καθημερινότητα των εργαζόμενων, την κουλτούρα και τις αξίες του Ομίλου και πώς αυτές επηρεάζουν την καθημερινή λειτουργία της Τράπεζας.

Μάθετε περισσότερα