Βιώσιμη Τραπεζική

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 


Στην Τράπεζα Πειραιώς, σκοπός μας είναι να αποτελούμε πυλώνα σταθερότητας και ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία. Γι’ αυτό, δεσμευόμαστε να χρησιμοποιούμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας για να στηρίξουμε και να επισπεύσουμε θεμελιώδεις αλλαγές στην οικονομία, με σκοπό την επίτευξη ευημερίας για τη σημερινή αλλά και τις επόμενες γενιές.

Δίνουμε επιπλέον κίνητρα, στις επιχειρήσεις που προάγουν τη βιώσιμη ανάπτυξη και στηρίζουμε καινοτόμες δράσεις.

Πράσινες Χρηματοδοτήσεις

Ιδιώτες

Η Τράπεζα Πειραιώς εστιάζει στην πράσινη τραπεζική και παρέχει μια σειρά από ειδικά σχεδιασμένα προϊόντα προκειμένου να καλύψει τις καταναλωτικές ανάγκες των Ιδιωτών πελατών της καθώς και την δυνατότητα απόκτησης ή και επισκευής κατοικίας με χαμηλή ενεργειακής κατανάλωση.

Μάθετε περισσότερα

Επιχειρήσεις - Επαγγελματίες

Στρατηγική επιλογή της Τράπεζας Πειραιώς αποτελεί η ευθυγράμμιση των δραστηριοτήτων της με το νέο πλαίσιο που διαμορφώνεται διεθνώς για την αειφόρο τραπεζική και τη βιώσιμη ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Το πλαίσιο αυτό δίνει έμφαση στη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης πολιτικής, που θα υποστηρίζει την «πράσινη επιχειρηματικότητα» και τις επενδύσεις σε τομείς συνδεδεμένους με την «πράσινη και αειφόρο» ανάπτυξη, που παρουσιάζουν πλέον ευκαιρίες και μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης. Για αυτό το σκοπό η Τράπεζα παρέχει σειρά εξειδικευμένων τραπεζικών προϊόντων, που εξυπηρετούν όσους επιθυμούν να επενδύσουν στην καθαρή ενέργεια ή να βελτιώσουν το ενεργειακό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα της επιχείρησής τους.

Μάθετε περισσότερα

Αγρότες

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Μάθετε περισσότερα

Sustainability linked loans

Η Τράπεζα Πειραιώς προσφέρει μακροχρόνιες χρηματοδοτήσεις σε επιχειρήσεις που δεσμεύονται να συνεισφέρουν στον κεντρικό σκοπό δράσης της Τράπεζας, δηλαδή επιδιώκουν την ευημερία της κοινωνίας, την προστασία του περιβάλλοντος και τη στήριξη ενός βιώσιμου αύριο για όλους.

Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να λάβουν μία τέτοιου είδους χρηματοδότηση θα πρέπει σε συμφωνία με την Τράπεζα να υιοθετήσουν φιλόδοξους στόχους που σχετίζονται με την λειτουργία τους και την βελτίωση της απόδοσης τους στους τομείς Περιβάλλοντος, Κοινωνικής Συνοχής και Διακυβέρνησης (ESG) ή στην συνεισφορά στην επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (United Nations SDGs).

Μάθετε περισσότερα

Ηλεκτρονική τραπεζική

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Μάθετε περισσότερα