ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ

H Τράπεζα Πειραιώς διαδραμάτισε ηγετικό ρόλο στη διαμόρφωση των Αρχών και του πλαισίου εφαρμογής τους, και τώρα θα ηγηθεί στην πορεία υλοποίησής τους, με στόχους που ενισχύουν τη θετική επίπτωση της Τράπεζας στο περιβάλλον και την κοινωνία.

Εναρμόνιση της Πειραιώς με τις Αρχές Υπεύθυνης Τραπεζικής - Αρχείο αναφορών

- Αναφορά 2023
- Αναφορά 2022
- Αναφορά 2021
- Αναφορά 2020

Ποια είναι τα οφέλη που απορρέουν από τη υπογραφή των Αρχών;

Oι τράπεζες επιλέγουν να υιοθετήσουν μια πιο υπεύθυνη στάση, ενισχύοντας την κοινωνική συνεισφορά τους και υποβοηθούμενες από ένα αποδεκτό και παγκόσμιο πλαίσιο αρχών για την εναρμόνιση των επιχειρηματικών τους αποφάσεων με τους στόχους και τις ανάγκες της κοινωνίας.

Μάθε περισσότερα

Τι θα δουν οι πελάτες μιας τράπεζας που έχει υπογράψει τις Αρχές;

Μια τράπεζα που:

  • Υποστηρίζει επιχειρήσεις που προάγουν την ποιότητα ζωής με σεβασμό στο περιβάλλον και την κοινωνία
  • Παρέχει προϊόντα και υπηρεσίες που βοηθούν στη δημιουργία μιας κοινωνίας που χρησιμοποιεί τους φυσικούς πόρους με βιώσιμο τρόπο.
Μάθε περισσότερα