Βιώσιμη Τραπεζική

ΚΟΙΝΩΝΙΑ


Στην Τράπεζα Πειραιώς επενδύουμε σε υπεύθυνες στρατηγικές και προγράμματα που στηρίζουν την κοινωνία, με σκοπό το αποτύπωμά μας σε αυτή να είναι θετικό και διαρκές, με οφέλη για όλους.


Στηρίζουμε επενδύσεις που έχουν θετικό κοινωνικό αποτύπωμα και δημιουργούμε προγράμματα κοινωνικής υπευθυνότητας και πρωτοβουλίες, που προάγουν την βιώσιμη ανάπτυξη της οικονομίας και της κοινωνίας.

Κοινωνία & Περιβάλλον / Κοινωνία

H Τράπεζα Πειραιώς έχει αναπτύξει και παρέχει χρηματοδοτικές λύσεις σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες ή ομάδες με περιορισμένη πρόσβαση στη χρηματοδότηση αποσκοπώντας στη μείωση του κοινωνικού αποκλεισμού.

Μικροπιστώσεις – ΕaSi

Η Τράπεζα Πειραιώς σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων συμμετέχει στο χρηματοδοτικό εργαλείο Easi και παρέχει μικροχρηματοδοτήσεις (έως €25.000) σε αυτοαπασχολούμενους, αγρότες, ανέργους και ευπαθείς κοινωνικά ομάδες παρέχοντάς τους πρόσβαση στη χρηματοδότηση με ευνοϊκούς όρους λαμβάνοντας ως εξασφάλιση μόνο προσωπικές εγγυήσεις. Επιπλέον, παρέχει ειδικά προσαρμοσμένα προγράμματα κατάρτισης, και υπηρεσίες mentoring & coaching σε όσους πιστούχους το επιθυμούν.

Μάθετε περισσότερα

Χρηματοδότηση σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων μέσω της δράσης «ΕΙΒ Loan for Youth Employment»

Η Τράπεζα Πειραιώς συμμετέχει στη δράση με στόχο τη χρηματοδότηση νέων επιχειρηματικών επενδύσεων, συμπεριλαμβανομένων των επενδυτικών σχεδίων των επιχειρήσεων που στηρίζουν ενεργά την απασχόληση των νέων και την επαγγελματική ενδυνάμωση των γυναικών. Ειδικότερα, για αυτές τις επιχειρήσεις υποστηρίζουν την απασχόληση των νέων (έως 29 ετών) μπορούν να λάβουν επιπλέον μείωση του επιτοκίου χορήγησής τους.

Μάθετε περισσότερα

Κοινωνία & Περιβάλλον / Περιβάλλον / Περιβαλλοντικοί Άξονες

Ενέργεια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τη σπατάλη τροφίμων

Η απώλεια τροφίμων είναι ένα παγκόσμιο θέμα με ανθρωπιστική, οικονομική και περιβαλλοντική διάσταση. Τα Ηνωμένα Έθνη, στο πλαίσιο των 17 στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης, έχουν συμφωνήσει τη μείωση των παραγόμενων αποβλήτων τροφίμων. Στην Ελλάδα υπάρχουν πρωτοβουλίες ευαισθητοποίησης για τα ζητήματα της σπατάλης τροφίμων με αποδέκτες τόσο τους καταναλωτές, όσο και τους φορείς της αγροδιατροφικής αλυσίδας.

Η Τράπεζα Πειραιώς επιδιώκει την ανάδειξη του θέματος της σπατάλης τροφίμων και της ευαισθητοποίησης των παραγωγών γι’ αυτό, με το εξειδικευμένο τεύχος του περιοδικού ΕΠΙ ΓΗΣ, στο οποίο ερευνητές και γνώστες των θεμάτων καταγράφουν το μέγεθος του προβλήματος, αλλά και τις προσπάθειες που γίνονται για την αντιμετώπισή του, μέσα από άρθρα και έρευνες που φιλοξενήθηκαν στις σελίδες του τεύχους. Η απώλεια τροφίμων αφορά σε όλα τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας: την πρωτογενή παραγωγή, την αποθήκευση, τις μεταφορές, την τυποποίηση, το λιανικό εμπόριο και τον καταναλωτή.

Μάθετε περισσότερα

Ενέργεια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την ορθή διαχείριση του νερού στον αγροτικό τομέα

Η πρόσβαση σε καθαρό νερό για όλους είναι μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις και στόχος των Ηνωμένων Εθνών για τη βιώσιμη ανάπτυξη για το μέλλον. Ο ρόλος της γεωργίας στη διαχείριση των υδάτων είναι ένα πολυδιάστατο θέμα και είναι απαραίτητο να προσεγγιστεί ολιστικά. Η γεωργία θεωρείται ο μεγαλύτερος «καταναλωτής» νερού, καθώς περίπου το 70% των αποθεμάτων του χρησιμοποιείται στην άρδευση.

Η υπεύθυνη και βιώσιμη διαχείριση των υδάτων είναι και θα παραμείνει κεντρική πρόκληση για το μέλλον. Στόχος όλων πρέπει να είναι να μπορούμε να καλύπτονται οι σχετικές ανάγκες με τα διαθέσιμα «εργαλεία», χωρίς να τίθενται σε κίνδυνο οι μελλοντικές γενεές και η δυνατότητά τους να ικανοποιήσουν τις δικές τους ανάγκες.

Η Τράπεζα Πειραιώς επιδιώκει να αναδείξει όλα τα επίκαιρα θέματα που σχετίζονται με τη διαχείριση του νερού στη Γεωργία της χώρας στο εξειδικευμένο τεύχος του περιοδικού ΕΠΙ ΓΗΣ. Στο τεύχος αυτό ειδικοί, ακαδημαϊκοί, ερευνητές και γνώστες των εξειδικευμένων θεμάτων καταθέτουν τις απόψεις και τις γνώσεις τους.

Μάθετε περισσότερα

Ενέργεια για ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για την ορθολογική χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων

Η ορθολογική χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων είναι σημαντική για την υγεία των παραγωγών και των καταναλωτών, όσο και για το περιβάλλον. Παράλληλα, τα γεωργικά φάρμακα αποτελούν πολύτιμο εργαλείο στα χέρια του κάθε παραγωγού για την παραγωγή ποιοτικών προϊόντων.

Η Τράπεζα Πειραιώς, της οποίας στρατηγική επιλογή είναι η στήριξη του αγροδιατροφικού τομέα, δίνει βαρύτητα και στην ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων. Για το σκοπό αυτό, δημιούργησε ένα χρηστικό οδηγό για την αειφόρο και ασφαλή χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε μορφή DVD, με την επιστημονική επιμέλεια της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής που στόχο έχει την προστασία του χρήστη γεωργού, του περιβάλλοντος και του τελικού καταναλωτή. Ο οδηγός αυτός αποτελεί ένα μέσο για εύκολη εμπέδωση των οδηγιών της εφαρμογής της ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων και απευθύνεται όχι μόνο στους αγρότες, αλλά και στους ευαισθητοποιημένους καταναλωτές και μπορείτε να το παρακολουθήσετε στην ιστοσελίδα της Τράπεζας Πειραιώς.

Μάθετε περισσότερα

Πρόγραμμα στήριξης μικρών επιχειρήσεων 'Ψωνίζω στη Γειτονιά'

Η Τράπεζα Πειραιώς, αφουγκραζόμενη τις ανάγκες των μικρών επιχειρήσεων της χώρας μας, ιδιαίτερα υπό τις παρούσες συνθήκες και θέλοντας να στηρίξει κάθε μικρό επιχειρηματία, ο οποίος αντιμετωπίζει κάθε μέρα δυσκολίες στο να καταφέρει να κρατήσει την επιχείρησή του ζωντανή και υγιή, αποφάσισε να δημιουργήσει το πρόγραμμα στήριξης των μικρών επιχειρήσεων 'Ψωνίζω στη Γειτονιά'.

To πρόγραμμα έχει στόχο να αναδείξει τις μικρές επιχειρήσεις και καλεί τον κόσμο να επιστρέψει στη γειτονιά και να ψωνίσει από τα τοπικά καταστήματα, δημιουργώντας μία δυναμική κοινότητα καταναλωτών και επιχειρηματιών, με σκοπό την στήριξη της τοπικής κοινωνίας και αγοράς. Στόχος μας, μέσα από τη δημιουργία και τη συνεχή ενδυνάμωση της κοινότητας, να δημιουργηθεί μία νέα καταναλωτική τάση, που θα ενισχύει σταθερά την τοπική επιχειρηματικότητα και κοινωνία.

Μάθετε περισσότερα

Πρόγραμμα υποστήριξης νέας γενιάς “Project Future”

Τον Οκτώβριο του 2018, η Τράπεζα Πειραιώς, αντιλαμβανόμενη τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι νέοι πτυχιούχοι και με στόχο να γεφυρώσει το κενό ανάμεσα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και την αγορά εργασίας, στηρίζοντας την ελληνική οικονομία και κοινωνία, δημιούργησε το πρόγραμμα εταιρικής υπευθυνότητας Project Future, σε συνεργασία με το ReGeneration, το μεγαλύτερο πρόγραμμα εκπαίδευσης και αμειβόμενης απασχόλησης για νέους πτυχιούχους στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, νέοι πτυχιούχοι έως 29 ετών με καθόλου ή έως τρία χρόνια εμπειρία και με συμμετοχή σε εξωακαδημαϊκές δραστηριότητες, έχουν πλέον τη δυνατότητα, μέσω της συμμετοχής τους στο πρόγραμμα, να διεκδικήσουν τη θέση εργασίας που τους αξίζει στην Ελλάδα.

Όσοι ολοκληρώσουν επιτυχώς τα στάδια αξιολόγησης του προγράμματος Project Future, ξεκινούν την εκπαίδευσή τους σε καίριους τομείς της αγοράς, όπως Digital Marketing, Data Science, Supply Chain Management, Java, .NET, Project Management, Business Intelligence, Front-end Development, Android Mobile Apps Development, Sales, Customer Experience που ανταποκρίνονται πλήρως στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς.

Μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης, τα βιογραφικά των συμμετεχόντων αναρτώνται στην πλατφόρμα του ReGeneration, όπου παραμένουν διαθέσιμα σε περισσότερες από 600 συνεργαζόμενες επιχειρήσεις, για ένα χρόνο με σκοπό την απορρόφησή τους σε θέσεις εργασίας, με τουλάχιστον εξάμηνη σύμβαση και ελάχιστο μισθό €750 μεικτά. Μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί 4 κύκλοι Project Future και μέσω του προγράμματος έχουν εκπαιδευτεί συνολικά 691 άτομα με 363 να έχουν κάνει ήδη τα πρώτα τους επαγγελματικά βήματα, ενώ η διαδικασία προσλήψεων βρίσκεται σε εξέλιξη.

Μάθετε περισσότερα

Πρόγραμμα Επετειακών Δράσεων για τον εορτασμό των 200 ετών από την Επανάσταση του 1821

Η Τράπεζα Πειραιώς, σεβόμενη τον θεσμικό της ρόλο και την Κοινωνική της Ευθύνη που απορρέει από αυτόν, υποστηρίζει ένα εθνικό ορόσημο, όπως είναι η Επέτειος των 200 ετών από την «εθνική παλιγγενεσία» του 1821, όταν οι Έλληνες επαναστάτησαν ενάντια στην Οθωμανική Αυτοκρατορία για να ανακτήσουν την ανεξαρτησία τους, η οποία και οδήγησε στην ίδρυση του σύγχρονου ελληνικού κράτους. Σε αυτό το πλαίσιο έχει σχεδιάσει ένα πρόγραμμα δράσεων, οι οποίες περιλαμβάνουν την επιστημονική έρευνα, τον πολιτισμό, τις τέχνες και τα γράμματα. Οι Επετειακές Δράσεις της Τράπεζας Πειραιώς σε συνεργασία με διακεκριμένους φορείς, έγκριτους επιστήμονες και σπουδαίους καλλιτέχνες συνδέονται με την επανεκκίνηση της Ελλάδας και την πορεία της προς το μέλλον, έχοντας συνείδηση του ιστορικού της παρελθόντος και εκκινώντας από την πολιτιστική κληρονομιά της.

Μάθετε περισσότερα

Παροχή τραπεζικών υπηρεσιών σε ΑμεΑ

Αξιοποιώντας τις δυνατότητες της τεχνολογίας και στο πλαίσιο της δέσμευσής της να διευκολύνει την πρόσβαση σε τραπεζικές εργασίες σε όλους, η Τράπεζα Πειραιώς έχει προχωρήσει στα e-branch της, σε πρωτοποριακές υπηρεσίες αυτονομίας και προσβασιμότητας για τα άτομα με προβλήματα όρασης, ακοής και κινητικά προβλήματα, ώστε να πραγματοποιούν ανεμπόδιστα τις συναλλαγές τους.

Μάθετε περισσότερα

Προώθηση της υλικής και άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας.

Η Τράπεζα, μέσω του Πολιτιστικού της Ιδρύματος, καταγράφει, αναδεικνύει και προωθεί την υλική και άυλη πολιτιστική κληρονομιά της χώρας (δίκτυο μουσείων, ερευνητικά προγράμματα, εκδόσεις, ιστορικό αρχείο), συμβάλλοντας στη διάσωση της παραγωγικής ιστορίας της και ενισχύοντας τη δυνατότητα πρόσβασης της περιφέρειας σε ποιοτικά πολιτιστικά αγαθά.

Η Τράπεζα στηρίζει τη διάσωση και την προαγωγή του πολιτισμού, μέσω της στήριξης του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς και των 9 θεματικών τεχνολογικών Μουσείων του, τα οποία βρίσκονται σε επιλεγμένα σημεία της ελληνικής περιφέρειας, προκαλώντας άμεσες και έμμεσες καταλυτικές επιδράσεις στην τοπική κοινωνία και συμβάλλοντας στην απασχόληση και την αύξηση της τουριστικής δραστηριότητας.

Μάθετε περισσότερα

Χορηγίες

Στόχος της Τράπεζας Πειραιώς είναι να λειτουργεί με υπευθυνότητα απέναντι στον άνθρωπο και την κοινωνία, στηρίζοντας τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Με σκοπό την ευθυγράμμιση των επιχειρηματικών της στόχων με την κοινωνική πρόοδο και αλληλεγγύη, ως μία εκ των αρχών Εταιρικής Υπευθυνότητας που τη διέπουν, η Τράπεζα στηρίζει την Ελληνική Εταιρεία Προστασίας και Αποκαταστάσεως Αναπήρων Προσώπων (ΕΛΕΠΑΠ), στο έργο της προς τα παιδιά με αναπηρίες που αγωνίζονται για ένα καλύτερο μέλλον.

Η Τράπεζα, επίσης, στηρίζει τη δράση των Παιδικών Χωριών SOS, που φιλοξενούν παιδιά τα οποία έχουν χάσει τους γονείς τους ή δεν μπορούν να παραμείνουν στο οικογενειακό τους περιβάλλον.

Μάθετε περισσότερα

Δράσεις για την αντιμετώπιση του COVID-19
Προσφορά Υγειονομικού Υλικού και Ενίσχυση του Εθνικού συστήματος Υγείας με το ποσό των 420.000€ με την υπηρεσία Pay & Save για την Αντιμετώπιση του COVID-19

Η Τράπεζα Πειραιώς, στις εξαιρετικά δύσκολες καταστάσεις που βιώνει η χώρα και η κοινωνία, θεωρεί ελάχιστη υποχρέωσή της να συμμετάσχει στην εθνική προσπάθεια για την αντιμετώπιση της κρίσης και την προστασία της υγείας των πολιτών από τον ιό COVID-19.

Σε αυτό το πλαίσιο στήριξε την προσπάθεια των αρμόδιων φορέων και των ανθρώπων του συστήματος Υγείας, προσφέροντας υγειονομικό υλικό πρώτης ανάγκης (20 αναπνευστήρες) σύμφωνα με τις υποδείξεις του Υπουργείου Υγείας, με στόχο να ενισχυθεί άμεσα και αποτελεσματικά εν μέσω των αυξανόμενων αναγκών που δημιουργούνται για την αντιμετώπιση της πανδημίας.

Επιπρόσθετα, μέσω του προγράμματος Pay & Save, που προσφέρει στους καταθέτες της, ενίσχυσε το Εθνικό Σύστημα Υγείας με το ποσό των 420.000 ευρώ. Στο πλαίσιο των δράσεων που υλοποιεί στη μάχη κατά του COVID-19, η Τράπεζα Πειραιώς ενθάρρυνε τους πελάτες της να συμμετάσχουν στην συλλογική προσπάθεια αντιμετώπισης της πανδημίας, προσφέροντας στο Υπουργείο Υγείας ποσό ίσο με το συνολικό ποσό που αυτοί αποταμίευσαν μέχρι το τέλος Απριλίου μέσω του Pay & Save.

Η Τράπεζα Πειραιώς από την πρώτη στιγμή, στηρίζει την προσπάθεια των αρμόδιων φορέων και των ανθρώπων του συστήματος Υγείας, προσφέροντας υγειονομικό υλικό πρώτης ανάγκης, ενώ έχει θέσει ως πρώτη προτεραιότητα την υγεία και την προστασία των πελατών και των εργαζομένων της, λειτουργώντας με υπευθυνότητα σε πλήρη ευθυγράμμιση με τις οδηγίες της Πολιτείας.

Παράλληλα, η Τράπεζα στηρίζει τους πελάτες της, ιδιώτες και επιχειρήσεις, που πλήττονται από τις επιπτώσεις της πανδημίας και συμβάλλει ενεργά στην επανεκκίνηση της οικονομίας.

Μάθετε περισσότερα