Οδηγός Ορθής Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων

Η Τράπεζα Πειραιώς με την επιστημονική επιμέλεια της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής, ετοίμασε και σας παρουσιάζει ένα απλό, κατανοητό και χρηστικό οδηγό ορθολογικής χρήσης των γεωργικών φαρμάκων.

Ο οδηγός περιλαμβάνει:

  • τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με τη νομοθεσία των γεωργικών φαρμάκων
  • μεθόδους προστασίας κατά τη χρήση και εφαρμογή των γεωργικών φαρμάκων
  • αναγκαία μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για την προστασία του περιβάλλοντος και του καταναλωτή
  • τεχνικές ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας
  • πρακτικές συμβουλές για τη σωστή χρήση και συντήρηση του εξοπλισμού γεωργικών φαρμάκων
  • τη μέθοδο διατήρησης ημερολογίου και κοστολογίου