Ενημερωθείτε για τα επιτόκια των καταθετικών λογαριασμών και των προθεσμιακών καταθέσεων της Τράπεζας Πειραιώς.
Τιμολόγιο Προμηθειών & Τοκοφόρων Ημερομηνιών.
Ενημερωθείτε για το Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος & Τραπεζογραμματίων.
Βρείτε συγκεντρωμένα τα επιτόκια των δανείων και των καρτών της Τράπεζας Πειραιώς, τόσο για ιδιώτες όσο και για επιχειρήσεις.
Καθημερινή αποτίμηση της αξίας των Αμοιβαίων Κεφαλαίων της Τράπεζας Πειραιώς.

Χρεώσεις μετατροπής νομίσματος για συναλλαγές με κάρτες

piraeus bank
  • Ενημερωθείτε για τις χρεώσεις μετατροπής νομίσματος (Κανονισμός ΕΕ 518/2019) των συναλλαγών σε ξένο νόμισμα με χρεωστικές, πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες.

Ισοτιμίες αναφοράς νομισμάτων για συναλλαγές με κάρτες

Price Bulletin
  • Ενημερωθείτε για τις ισοτιμίες αναφοράς των συναλλαγών σε ξένο νόμισμα με κάρτα της Τράπεζας Πειραιώς