Ημερήσιο Δελτίο Αποτίμησης Αμοιβαίων Κεφαλαίων

  • Τελευταία ενημέρωση: 2/12/2023
Η τιμή διάθεσης και εξαγοράς έχουν υπολογισθεί με βάση το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό προμήθειας, στο πλαίσιο της ισχύουσας τιμολογιακής πολιτικής της εταιρείας.

Διαχειριζόμενα αμοιβαία κεφάλαια.

Α/Κ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ.
Α/Κ Χρηματαγοράς
ISIN
 
Τίτλος
 
Ενεργητικό
 
Μερίδια
 
Καθαρή τιμή
 
Τιμή Διάθεσης
 
Τιμή Εξαγοράς
 
Μεταβολή από Προηγούμενο κλείσιμο
 
Μεταβολή από 1/1/2023
 
GRF000112000
 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΤΥΠΟ) (R)
 
€ 177.799.007,72
 
15.122.639,80
 
€ 11,7571
 
€ 11,7571
 
€ 11,7571
 
0,02%
 
1,81%
GRF000258001
 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΤΥΠΟ) (I)
 
€ 35.232.382,47
 
3.451.024,29
 
€ 10,2093
 
€ 10,2093
 
€ 10,2093
 
0,00%
 
1,94%
Α/Κ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ.
Μετοχικά Α/Κ
ISIN
 
Τίτλος
 
Ενεργητικό
 
Μερίδια
 
Καθαρή τιμή
 
Τιμή Διάθεσης
 
Τιμή Εξαγοράς
 
Μεταβολή από Προηγούμενο κλείσιμο
 
Μεταβολή από 1/1/2023
Εσωτερικού
GRF000113008
 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R)
 
€ 180.254.603,01
 
25.460.646,39
 
€ 7,0797
 
€ 7,1859
 
€ 7,0797
 
0,41%
 
38,61%
GRF000363009
 
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG GREECE EQUITY FUND (P)
 
€ 6.407.890,43
 
437.132,76
 
€ 14,6589
 
€ 14,6589
 
€ 14,6589
 
0,38%
 
36,27%
GRF000364007
 
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG GREECE EQUITY FUND (I)
 
€ 566.893,98
 
37.681,11
 
€ 15,0445
 
€ 15,0445
 
€ 15,0445
 
0,38%
 
37,99%
GRF000100005
 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R)
 
€ 52.434.108,56
 
27.669.167,30
 
€ 1,8950
 
€ 1,9234
 
€ 1,8950
 
0,34%
 
34,56%
GRF000270006
 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I)
 
€ 18.171.956,94
 
892.694,30
 
€ 20,3563
 
€ 20,3563
 
€ 20,3563
 
0,35%
 
36,06%
GRF000272002
 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)
 
€ 27.856.096,67
 
1.494.405,27
 
€ 18,6403
 
€ 18,6403
 
€ 18,6403
 
0,41%
 
40,33%
GRF000274008
 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U)
 
€ 152.597.320,21
 
8.441.377,42
 
€ 18,0773
 
€ 18,0773
 
€ 18,0773
 
0,41%
 
41,19%
Εξωτερικού
GRF000351004
 
PIRAEUS PRIVATE BANKING MEGATRENDS GLOBAL EQUITY FUND (P)
 
€ 9.069.322,40
 
837.070,84
 
€ 10,8346
 
€ 10,8346
 
€ 10,8346
 
0,54%
 
19,43%
GRF000352002
 
PIRAEUS PRIVATE BANKING MEGATRENDS GLOBAL EQUITY FUND (I)
 
€ 1.453.321,92
 
129.106,81
 
€ 11,2567
 
€ 11,2567
 
€ 11,2567
 
0,54%
 
20,79%
GRF000104007
 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K US MΕΤΟΧΙΚΟ (R)
 
€ 16.463.195,25
 
965.948,95
 
€ 17,0435
 
€ 17,2992
 
€ 17,0435
 
0,62%
 
19,82%
GRF000099009
 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R)
 
€ 26.655.331,82
 
8.076.385,67
 
€ 3,3004
 
€ 3,3499
 
€ 3,3004
 
0,25%
 
13,41%
GRF000245008
 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)
 
€ 6.537.998,87
 
489.300,76
 
€ 13,3619
 
€ 13,3619
 
€ 13,3619
 
0,26%
 
14,71%
GRF000256005
 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K US MΕΤΟΧΙΚΟ (I)
 
€ 13.041.506,64
 
679.381,68
 
€ 19,1961
 
€ 19,1961
 
€ 19,1961
 
0,63%
 
21,19%
GRF000247004
 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (U)
 
€ 230.653,45
 
16.977,44
 
€ 13,5859
 
€ 13,5859
 
€ 13,5859
 
0,26%
 
15,86%
Α/Κ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ.
Ομολογιακά Α/Κ
ISIN
 
Τίτλος
 
Ενεργητικό
 
Μερίδια
 
Καθαρή τιμή
 
Τιμή Διάθεσης
 
Τιμή Εξαγοράς
 
Μεταβολή από Προηγούμενο κλείσιμο
 
Μεταβολή από 1/1/2023
Εσωτερικού
GRF000107000
 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R)
 
€ 62.061.838,58
 
4.260.201,25
 
€ 14,5678
 
€ 14,6406
 
€ 14,5678
 
-0,27%
 
5,85%
GRF000103009
 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (R)
 
€ 287.778.804,41
 
25.595.808,71
 
€ 11,2432
 
€ 11,2994
 
€ 11,2432
 
0,09%
 
6,42%
GRF000284007
 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)
 
€ 22.439.606,96
 
1.951.268,21
 
€ 11,5000
 
€ 11,5000
 
€ 11,5000
 
-0,27%
 
6,62%
GRF000282001
 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (I)
 
€ 18.413.847,29
 
1.595.812,47
 
€ 11,5389
 
€ 11,5389
 
€ 11,5389
 
0,09%
 
7,10%
GRF000286002
 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U)
 
€ 56.471.931,57
 
4.842.355,72
 
€ 11,6621
 
€ 11,6621
 
€ 11,6621
 
-0,27%
 
7,06%
GRF000395001
 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2027 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟY
 
€ 189.677.546,15
 
18.018.698,85
 
€ 10,5267
 
€ 10,5267
 
€ 10,3162
 
-0,01%
 
7,35%
Εξωτερικού
GRF000108008
 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (R)
 
€ 126.986.124,92
 
25.736.852,84
 
€ 4,9340
 
€ 4,9587
 
€ 4,9340
 
0,04%
 
3,18%
GRF000105004
 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R)
 
€ 17.771.218,46
 
2.131.339,22
 
€ 8,3381
 
€ 8,3798
 
€ 8,3381
 
-0,03%
 
2,53%
GRF000106002
 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R)
 
€ 14.884.114,88
 
4.535.881,14
 
€ 3,2814
 
€ 3,2978
 
€ 3,2814
 
0,22%
 
-1,52%
GRF000265006
 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I)
 
€ 26.711.497,03
 
2.469.332,95
 
€ 10,8173
 
€ 10,8173
 
€ 10,8173
 
-0,03%
 
3,02%
GRF000267002
 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I)
 
€ 10.700.340,43
 
1.096.836,17
 
€ 9,7556
 
€ 9,7556
 
€ 9,7556
 
0,22%
 
-1,04%
GRF000260007
 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (I)
 
€ 1.379.512,23
 
143.051,59
 
€ 9,6435
 
€ 9,6435
 
€ 9,6435
 
0,05%
 
3,52%
GRF000269008
 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (U)
 
€ 123.391,73
 
12.455,11
 
€ 9,9069
 
€ 9,9069
 
€ 9,9069
 
0,22%
 
-0,67%
GRF000262003
 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (U)
 
€ 28.176.700,40
 
2.895.251,24
 
€ 9,7320
 
€ 9,7320
 
€ 9,7320
 
0,05%
 
3,71%
GRF000409000
 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2028 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ
 
€ 408.263.296,03
 
40.281.779,90
 
€ 10,1352
 
€ 10,1352
 
€ 9,9325
 
0,07%
 
1,35%
GRF000421005
 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2028 II ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ
 
€ 59.371.133,92
 
5.837.781,45
 
€ 10,1702
 
€ 10,1702
 
€ 9,9668
 
-0,03%
 
1,70%
GRF000422003
 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2029 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ
 
€ 30.382.476,66
 
2.978.758,08
 
€ 10,1997
 
€ 10,1997
 
€ 9,9957
 
0,05%
 
2,00%
GRF000450004
 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2026 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ
 
€ 263.394.706,95
 
26.360.041,98
 
€ 9,9922
 
€ 10,0022
 
€ 9,7924
 
0,05%
 
-0,08%
GRF000460003
 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2025 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ
 
€ 218.603.612,44
 
22.108.826,27
 
€ 9,8876
 
€ 9,8975
 
€ 9,7887
 
0,03%
 
-1,12%
Α/Κ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ.
Μικτά Α/Κ
ISIN
 
Τίτλος
 
Ενεργητικό
 
Μερίδια
 
Καθαρή τιμή
 
Τιμή Διάθεσης
 
Τιμή Εξαγοράς
 
Μεταβολή από Προηγούμενο κλείσιμο
 
Μεταβολή από 1/1/2023
 
GRF000111002
 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R)
 
€ 46.968.738,06
 
12.314.681,42
 
€ 3,8140
 
€ 3,8617
 
€ 3,8140
 
0,15%
 
24,45%
GRF000329000
 
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG BALANCED FUND (P)
 
€ 14.352.178,78
 
1.295.545,07
 
€ 11,0781
 
€ 11,0781
 
€ 11,0781
 
0,38%
 
10,58%
GRF000330008
 
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG BALANCED FUND (I)
 
€ 3.042.155,91
 
263.667,63
 
€ 11,5378
 
€ 11,5378
 
€ 11,5378
 
0,38%
 
11,45%
GRF000110004
 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (I)
 
€ 19.171.481,67
 
2.503.953,06
 
€ 7,6565
 
€ 7,6565
 
€ 7,6565
 
0,31%
 
10,46%
GRF000328002
 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (R)
 
€ 24.740.364,93
 
2.399.604,11
 
€ 10,3102
 
€ 10,4391
 
€ 10,3102
 
0,31%
 
9,51%
GRF000101003
 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑIΚΟ (R)
 
€ 41.861.941,76
 
15.356.671,18
 
€ 2,7260
 
€ 2,7601
 
€ 2,7260
 
0,08%
 
9,16%
GRF000277001
 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)
 
€ 578.193,04
 
36.524,28
 
€ 15,8304
 
€ 15,8304
 
€ 15,8304
 
0,16%
 
25,68%
GRF000279007
 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑIΚΟ (I)
 
€ 3.886.731,06
 
339.402,56
 
€ 11,4517
 
€ 11,4517
 
€ 11,4517
 
0,08%
 
9,81%
Α/Κ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ.
Funds of Funds Α/Κ
ISIN
 
Τίτλος
 
Ενεργητικό
 
Μερίδια
 
Καθαρή τιμή
 
Τιμή Διάθεσης
 
Τιμή Εξαγοράς
 
Μεταβολή από Προηγούμενο κλείσιμο
 
Μεταβολή από 1/1/2023
 
GRF000095007
 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS MΕΤΟΧΙΚΟ (R)
 
€ 34.594.634,23
 
1.593.541,78
 
€ 21,7093
 
€ 22,0349
 
€ 21,7093
 
0,44%
 
11,66%
GRF000094000
 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R)
 
€ 43.998.899,42
 
3.816.715,53
 
€ 11,5279
 
€ 11,5855
 
€ 11,5279
 
0,07%
 
0,52%
GRF000096005
 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R)
 
€ 7.265.045,09
 
2.042.729,86
 
€ 3,5565
 
€ 3,6098
 
€ 3,5565
 
0,53%
 
0,39%
GRF000097003
 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ (R)
 
€ 56.449.197,09
 
13.109.159,46
 
€ 4,3061
 
€ 4,3599
 
€ 4,3061
 
0,31%
 
5,17%
GRF000356003
 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ LOW VOLATILITY FUND OF FUNDS MIKTO (R)
 
€ 80.250.690,45
 
8.321.790,32
 
€ 9,6434
 
€ 9,7639
 
€ 9,6434
 
0,19%
 
0,96%
GRF000098001
 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ MIKTO ESG RESPONSIBLE INVESTING FUND OF FUNDS (R)
 
€ 136.414.497,87
 
67.301.673,16
 
€ 2,0269
 
€ 2,0522
 
€ 2,0269
 
0,07%
 
3,11%
GRF000263001
 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ (I)
 
 
 
0,00
 
€ 0,0000
 
€ 0,0000
 
€ 0,0000
 
0,00%
 
0,00%
GRF000248002
 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I)
 
€ 3.204.345,45
 
321.123,70
 
€ 9,9785
 
€ 9,9785
 
€ 9,9785
 
0,54%
 
1,46%
GRF000250008
 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS MΕΤΟΧΙΚΟ (I)
 
€ 8.432.945,95
 
543.138,20
 
€ 15,5263
 
€ 15,5263
 
€ 15,5263
 
0,44%
 
12,75%
GRF000254000
 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I)
 
€ 1.582.254,55
 
156.023,88
 
€ 10,1411
 
€ 10,1411
 
€ 10,1411
 
0,07%
 
0,90%
GRF000252004
 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ MIKTO ESG RESPONSIBLE INVESTING FUND OF FUNDS (I)
 
 
 
0,00
 
€ 0,0000
 
€ 0,0000
 
€ 0,0000
 
0,00%
 
0,00%
Οι τιμές σε Euro των μεριδίων των Διεθνών Αμοιβαίων Κεφαλαίων με νόμισμα βάσης USD, JPY και CHF είναι ενδεικτικές. Υπολογίζονται βάσει των ισοτιμιών του παρακάτω πίνακα
Έναντι Ενος Ευρώ
Νόμισμα
Κωδικός
Μέση Τιμή
   
Δολλάριο Αμερικής
 
USD
 
1,08605
   
Γιεν Ιαπωνίας
 
JPY
 
160,28
   
Φράγκο Ελβετίας
 
CHF
 
0,94986