Η μετατροπή ξένου νομίσματος σε Ευρώ (€) των συναλλαγών με κάρτες Visa και Mastercard® της Τράπεζας Πειραιώς (πιστωτικές, χρεωστικές, προπληρωμένες) πραγματοποιείται βάσει των ισοτιμιών αναφοράς της Τράπεζας σύμφωνα με τα δελτία τιμών που είναι αναρτημένα παραπάνω. Η μετατροπή πραγματοποιείται με βάση την ισοτιμία αναφοράς, όπως ισχύει κατά την ημέρα έγκρισης της συναλλαγής. Για τις συναλλαγές που πραγματοποιούνται τα Σαββατοκύριακα και τις τραπεζικές αργίες, ισχύει το δελτίο τιμών που αναρτάται την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Για τα νομίσματα που δεν είναι διαθέσιμα στον πίνακα με τις ισοτιμίες αναφοράς της Τράπεζας, η μετατροπή τους πραγματοποιείται βάσει της ισοτιμίας αναφοράς των Οργανισμών Visa / Mastercard® (περισσότερα για Visa εδώ, για Mastercard® εδώ). Το ποσό της συναλλαγής επιβαρύνεται με έξοδα μετατροπής συναλλάγματος, όπως ορίζονται στο Τιμολόγιο Προμηθειών της Τράπεζας.