Στεγαστικές Λύσεις για να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι.

Εάν από την πρώτη στιγμή αισθάνθηκες ότι αυτό το σπίτι είναι για σένα, τώρα μπορείς να το αποκτήσεις με στεγαστικό δάνειο από την Τράπεζα Πειραιώς.

Κάνε την αίτησή σου έως και 31/12/23 και επωφελήσου από:

 • Σταθερό επιτόκιο από 2,95%* για 3 χρόνια
 • Προέγκριση εντός 48 ωρών
 • Δώρο 100.000 yellows** με την εκταμίευση

Έλα σε ένα κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς ή κάνε την αίτησή σου online για να αποκτήσεις το στεγαστικό δάνειο που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες.

*πλέον εισφοράς Ν.128/75, σήμερα 0,12%
**Τα yellows θα καταχωρηθούν στον λογαριασμό του Μέλους του Προγράμματος Επιβράβευσης yellow (1ος οφειλέτης), έως και 35 ημέρες μετά την εκταμίευση του δανείου

Kάνε την αίτησή σου online μέσω winbank web banking ή προγραμματίσε το ραντεβού σου στο Κατάστημα που σε εξυπηρετεί.

Το στεγαστικό δάνειο σταθερού επιτοκίου για 3 έτη από 2,95% προσφέρεται με σκοπό την αγορά, ανέγερση, ανακαίνιση ή επισκευή ακινήτου, την αγορά οικοπέδου και την αποπληρωμή στεγαστικού δανείου άλλης τράπεζας.

Το επιτόκιο παραμένει σταθερό για 3 έτη και στη συνέχεια μετατρέπεται σε κυμαινόμενο με βάση το Euribor μηνός πλέον σταθερού περιθωρίου για όλη τη διάρκεια του δανείου.

Τα ανωτέρω επιτόκια/περιθώρια διαμορφώνονται αποκλειστικά για εσένα, κατόπιν αξιολόγησης της αίτησης σου από την Τράπεζα σύμφωνα με την ισχύουσα πιστωτικής της πολιτική, λαμβανομένων υπόψιν παραγόντων όπως η συναλλακτική συμπεριφορά, η παρεχόμενη εξασφάλιση, το ποσό και η διάρκεια του δανείου

Για περισσότερες πληροφορίες για το σύνολο των στεγαστικών προγραμμάτων Σταθερού Επιτοκίου ενημερώσου εδώ.

Ενδεικτικό Παράδειγμα Συνολικού Ετήσιου Πραγματικού Ποσοστού Επιβάρυνσης (ΣΕΠΠΕ)

 • Ποσό δανείου:50.000€
 • Εξασφάλιση: προσημείωση ακινήτου
 • Διάρκεια αποπληρωμής: 9 έτη (108 μηνιαίες τοκοχρεωλυτικές δόσεις)
 • Επιτόκιο: σταθερό 2,95% για 3έτη και στη συνέχεια κυμαινόμενο συνδεδεμένο με Euribor 1Μ (3,84% την 24/10/2023), πλέον περιθωρίου 2,00% (τα ανωτέρω επιτόκια επιβαρύνονται με εισφορά του Ν. 128/75, σήμερα 0,12%)
 • Δαπάνη Εξέτασης Αιτήματος: 0€
 • Κόστος Νομικού Ελέγχου: 50€
 • Κόστος Τεχνικού Ελέγχου:150€

Σύμφωνα με τα ανωτέρω δεδομένα ισχύουν τα ακόλουθα:

 • Μηνιαία δόση: 599,30€
 • Συνολικό Ποσό προς πληρωμή: 64.940,28€
 • ΣΕΠΠΕ: 6,23%

Σημειώνεται ότι το ΣΕΠΠΕ υπολογίστηκε με βάση το υψηλότερο επιτόκιο από τα ανωτέρω αναφερόμενα, ήτοι το κυμαινόμενο επιτόκιο με την παραδοχή ότι παραμένει στα ίδια επίπεδα για όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Διευκρινίζεται ότι το ΣΕΠΠΕ, η μηνιαία δόση και το συνολικό ποσό προς πληρωμή αναφέρονται αποκλειστικά χάριν παραδείγματος και προκύπτουν μόνον με την προϋπόθεση ότι θα υπάρξουν τα προαναφερθέντα δεδομένα. Επισημαίνουμε ότι η υποχρεωτική ασφάλιση του προσημειούμενου ακινήτου έναντι των κινδύνων Πυρός/Σεισμού πραγματοποιείται για ασφαλιζόμενο κεφάλαιο ίσο με την αξία ανακατασκευής του ακινήτου. Παρέχεται η δυνατότητα ένταξης σε ομαδικό ασφαλιστήριο που συνάπτει η Τράπεζα με ασφαλιστική εταιρεία της επιλογής της ή η προσκόμιση ατομικού ασφαλιστηρίου συμβολαίου από ασφαλιστική εταιρεία της επιλογής του δανειολήπτη, έγκρισής και εκχώρησής του στην Τράπεζα, σύμφωνα με τις πολιτικές και διαδικασίες της τράπεζας. Στο ανωτέρω παράδειγμα δεν έχει συνυπολογιστεί το κόστος ασφάλισης του προσημειούμενου ακινήτου για τους κινδύνους Πυρός/Σεισμού και ΖΩΗΣ/Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας του δανειολήπτη.
Η αθέτηση υποχρεώσεων από τη δανειακή σύμβαση ενδέχεται να έχει νομικές ή οικονομικές συνέπειες για τον δανειολήπτη.