Αναπτυξιακό Δάνειο Στέγης & Εξοπλισμού

Μακροπρόθεσμο αναπτυξιακό δάνειο για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων που έχουν ενταχθεί σε αναπτυξιακά προγράμματα.
ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ
  • Επιχειρήσεις που έχουν υπαχθεί σε Επιχορηγούμενα Προγράμματα
ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ
  • Με μηνιαίες ή 3μηνιαίες δόσεις
ΕΠΙΤΟΚΙΟ
Κυμαινόμενο
με βάση το BEMX

ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
  • Περίοδος Χάριτος μέχρι 2 έτη 
  • Δυνατότητα πρόωρης αποπληρωμής χωρίς επιβάρυνση
ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ
  • Επιχειρήσεις που έχουν υπαχθεί σε Επιχορηγούμενα Προγράμματα
ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ
  • Με μηνιαίες ή 3μηνιαίες δόσεις
ΕΠΙΤΟΚΙΟ
Κυμαινόμενο
με βάση το BEMX

ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
  • Περίοδος Χάριτος μέχρι 2 έτη 
  • Δυνατότητα πρόωρης αποπληρωμής χωρίς επιβάρυνση

Ποιες επιχειρήσεις δικαιούνται Πειραιώς Αναπτυξιακό Στέγης και Εξοπλισμού

Μικρές επιχειρήσεις και επαγγελματίες

Πειραιώς Αναπτυξιακό Στέγης και Εξοπλισμού δικαιούνται επιχειρήσεις και επαγγελματίες για τη χρηματοδότηση των επενδυτικών τους σχεδίων που έχουν υπαχθεί σε Επιχορηγούμενα Προγράμματα.


Καλυπτόμενα επενδυτικά σχέδια

Χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων επιχειρήσεων σύμφωνα με τις υφιστάμενες αποφάσεις υπαγωγής τους

Χαρακτηριστικά Χρηματοδότησης

Ελάχιστο Ύψος

Από 5.000€ και ανάλογα με την περίπτωση.Διάρκεια

Μέχρι 20 χρόνια, ανάλογα με το είδος της δαπάνης και της εξασφάλισηςΕπιτόκιο

Κυμαινόμενο επιτόκιο, με βάση το Βασικό Επιτόκιο Μακροπρόθεσμων Χορηγήσεων (ΒΕMΧ) της Τράπεζας Πειραιώς
Τα επιτόκια επιβαρύνονται με την εισφορά του Ν.128/75, που σήμερα ανέρχεται σε 0,60% (ή 0,12% για περιπτώσεις όπου αυτό προβλέπεται).Εκταμίευση

Tμηματικά με την πρόοδο των εργασιών.Αποπληρωμή

Σε μηνιαίες, 3μηνιαίες

  • Πληρωμή κεφαλαίου και τόκων
  • Πληρωμή μόνο κεφαλαίου

Την περίοδο χάριτος καταβάλλετε μόνο τόκους.Περίοδος χάριτος

Μέχρι 2 χρόνιαΔυνατότητα πρόωρης εξόφλησης

Δυνατότητα πρόωρης αποπληρωμής χωρίς επιβάρυνσηΥποχρεωτικές ασφαλιστικές καλύψεις

Προσφέρεται πακέτο ασφάλισης των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού, για την προστασία του επενδυτή