Οι υπηρεσίες Leasing της Τράπεζας Πειραιώς οδηγούν επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες από την ενοικίαση, στην ιδιοκτησία παγίων περιουσιακών στοιχείων.
Λύσεις leasing για την απόκτηση μεταφορικών μέσων από την Τράπεζα Πειραιώς, όπως leasing επαγγελματικών οχημάτων, επιβατηγών αυτοκινήτων, vendor leasing για αυτοκίνητα και φορτηγά.
Eυέλικτες λύσεις Leasing για την απόκτηση επαγγελματικών ακινήτων, ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησής σας.
Λύσεις leasing για την απόκτηση πάγιου εξοπλισμού επιχειρήσεων από την Τράπεζα Πειραιώς με επιλογές leasing εξοπλισμού, vendor leasing και green leasing.
  • Μέσω των δράσεων ΕΣΠΑ 2021-2027 δίνεται η δυνατότητα απόκτησης καινούργιου εξοπλισμού με χρήση χρηματοδοτικής μίσθωσης.
  • Τα μισθώματα leasing αποτελούν επιλέξιμη δαπάνη και αναγνωρίζονται ως λειτουργικό έξοδο