Χρηματοδοτήσεις σε συνεργασία με Εθνικούς & Ευρωπαϊκούς Αναπτυξιακούς Φορείς

Η Τράπεζα Πειραιώς, σε συνεργασία με Ευρωπαϊκούς Φορείς (Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, Ευρωπαϊκή Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης) και Εθνικούς Φορείς (Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα - ΕΑΤ) παρέχει σειρά στοχευμένων εργαλείων με σκοπό την χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων, την παροχή εγγυήσεων και τη στήριξη του εμπορικού κύκλου επιχειρήσεων.

Τα συνολικά ποσά χρηματοδότησης, που ξεπερνούν τα €6 δισ., είναι διαθέσιμα μέσω σειράς προϊόντων / εργαλείων τα οποία φέρουν προνομιακούς όρους και απευθύνονται σε μεγάλο εύρος μεγέθους επιχειρήσεων και οικονομικών κλάδων δραστηριοποίησης.

Σκοπός της Τράπεζας Πειραιώς είναι να προσφέρει μια διευρυμένη γκάμα προϊόντων εξυπηρέτησης επιχειρηματικών αναγκών και να διοχετεύσει στις επιχειρήσεις τις ωφέλειες της συνεργασίας με μεγάλους Αναπτυξιακούς Φορείς.

Αναλυτική πληροφόρηση των χρηματοδοτικών εργαλείων μπορείτε να βρείτε εδώ