Υπολογίστε την απόδοση φωλτοβολταικών συστημάτων του σπιτιού σας

Υπολογιστής AB Plus Mastercard Credit

Συμπληρώστε τους λογαριασμούς που εξοφλείτε κάθε μήνα με την πιστωτική κάρτα
AB Plus Mastercard Credit για να υπολογίσετε το όφελός σας σε πόντους ΑΒ Plus.
Υπολογίστε την απόδοση φωλτοβολταικών συστημάτων του σπιτιού σας

Υπολογιστής AB Plus Mastercard Credit

Συμπληρώστε τους λογαριασμούς που εξοφλείτε κάθε μήνα με την πιστωτική κάρτα
AB Plus Mastercard Credit για να υπολογίσετε το όφελός σας σε πόντους ΑΒ Plus.

Συμπληρώστε και Υπολογίστε AB Plus πόντους

Μηνιαία έξοδα που εξοφλείτε μέσω της πιστωτικής κάρτας AB Plus Mastercard Credit
* Οι πόντοι που προκύπτουν από τις αγορές στα ΑΒ, είναι αποτέλεσμα της παράλληλης χρήσης του προγράμματος πιστότητας AB Plus της ΑΒ Βασιλόπουλος και του προγράμματος επιβράβευσης των πιστωτικών καρτών AB Plus Mastercard Credit από την Τράπεζα Πειραιώς

** Ο υπολογιστής AB Plus Mastercard Credit έχει αποκλειστικό και μοναδικό σκοπό την αρχική ενημέρωση του χρήστη, ο οποίος ενδιαφέρεται να λάβει ενδεικτικά γνώση του κέρδους που θα αποκομίσει στην περίπτωση που πραγματοποιήσει τις αγορές του
με τις πιστωτικές κάρτες AB Plus Mastercard Credit. Τα αποτελέσματα που θα προκύψουν από τον υπολογιστή είναι ενδεικτικά.

Το πρόγραμμα πιστότητας ΑΒ Plus είναι μια οικειοθελείς παροχή της ΑΒ Βασιλόπουλος προς τους πελάτες της. Η ΑΒ Βασιλόπουλος μπορεί με βάση την εμπορική της πολιτική να καθορίζει τα προϊόντα που συμμετέχουν και τους πόντους που αποδίδουν με βάση την αξία τους.