Υπολογίστε την απόδοση φωλτοβολταικών συστημάτων του σπιτιού σας

Υπολογιστής
AB Plus Mastercard

Συμπληρώστε τους λογαριασμούς που εξοφλείτε κάθε μήνα με την κάρτα AB Plus Mastercard για να υπολογίσετε το όφελός σας σε πόντους ΑΒ Plus.
Υπολογίστε την απόδοση φωλτοβολταικών συστημάτων του σπιτιού σας

Υπολογιστής
AB Plus Mastercard

Συμπληρώστε τους λογαριασμούς που εξοφλείτε κάθε μήνα με την κάρτα AB Plus Mastercard για να υπολογίσετε το όφελός σας σε πόντους ΑΒ Plus.

Συμπληρώστε και Υπολογίστε AB Plus πόντους

Μηνιαία έξοδα που εξοφλείτε μέσω της κάρτας AB Plus Mastercard
* Οι πόντοι που προκύπτουν από τις αγορές στα ΑΒ, είναι αποτέλεσμα της παράλληλης χρήσης του προγράμματος πιστότητας AB Plus της ΑΒ Βασιλόπουλος και του προγράμματος επιβράβευσης των καρτών AB Plus Mastercard από την Τράπεζα Πειραιώς

** Ο υπολογιστής AB Plus Mastercard έχει αποκλειστικό και μοναδικό σκοπό την αρχική ενημέρωση του χρήστη, ο οποίος ενδιαφέρεται να λάβει ενδεικτικά γνώση του κέρδους που θα αποκομίσει στην περίπτωση που πραγματοποιήσει τις αγορές του
με τις κάρτες AB Plus Mastercard. Τα αποτελέσματα που θα προκύψουν από τον υπολογιστή είναι ενδεικτικά.