Είμαι ήδη Πελάτης – Εξυπηρέτηση μέσω Πληρεξούσιου

Αν δεν είναι εφικτό να επισκεφθείτε την Ελλάδα, τότε μπορείτε μέσω πληρεξουσίου, να ορίσετε έναν εκπρόσωπο που θα προσκομίσει τα απαιτούμενα έγγραφα και θα υπογράψει όλα τα έντυπα που χρειάζεται για λογαριασμό σας

Τα βήματα που θα χρειαστεί να ακολουθήσετε είναι:

  1. Να έρθετε σε επικοινωνία με κάποιον συγγενή, φίλο σας ή κάποιον δικηγόρο, ο οποίος θα αναλάβει αυτόν τον ρόλο.
  2. Να επισκεφθείτε, είτε ένα ελληνικό προξενικό γραφείο, είτε ένα notary public στη χώρα διαμονής σας, για τη σύνταξη του πληρεξουσίου και την επικύρωση αντίγραφου του διαβατηρίου ή της ταυτότητάς σας.
    Σημειώνεται ότι για τον Καναδά, η σύνταξη πληρεξουσίου μπορεί να γίνει μόνο στην Ελληνική Πρεσβεία και σε ελληνικό προξενικό γραφείο.
  3. Θα δώσετε στον συντάκτη του πληρεξουσίου το προκαθορισμένο κείμενο, το οποίο θα πρέπει να συμπεριληφθεί στο πληρεξούσιο.
  4. Επιλέξτε το κείμενο που ανταποκρίνεται στις ανάγκες σας:

  5. Αν έχετε επιλέξετε να κάνετε το πληρεξούσιο σε notary public, θα πρέπει αυτό να φέρει την προβλεπόμενη από τη Χάγη Επισημείωση (Apostille), την οποία βάζει ο ίδιος ο συμβολαιογράφος.
  6. Να αποστείλετε στον εκπρόσωπό (πληρεξούσιο) σας στην Ελλάδα όλα τα απαιτούμενα έγγραφα, μαζί με το επικυρωμένο πληρεξούσιο.
  7. O εκπρόσωπός σας θα προσκομίσει τα έγγραφα σε ένα κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς. Όταν ολοκληρωθεί ο έλεγχος των εγγράφων και του πληρεξουσίου, ο εκπρόσωπος θα υπογράψει τα προβλεπόμενα έντυπα. Την ώρα της συνάντησης, θα χρειαστεί να φροντίσετε να είστε διαθέσιμος /η τηλεφωνικά, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες διαδικασίες.