Επιδοματικό πρόγραμμα Υγείας My Care Advanced & Total

ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ/
ΠΑΡΟΧΩΝ
  • Ημερήσιο επίδομα νοσηλείας
  • Επίδομα ανάρρωσης
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
1 χρόνος
με δυνατότητα ανανέωσης
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΝΑ ΕΤΟΣ

My Care Advanced
€99

My Care Total
€147

ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
  • Δυνατότητα επιλογής πακέτου με βάση το ύψος του επιδόματος που θέλετε.
  • Ελεύθερη επιλογή νοσηλευτικού ιδρύματος και ιατρού
ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ/
ΠΑΡΟΧΩΝ
  • Ημερήσιο επίδομα νοσηλείας
  • Επίδομα ανάρρωσης
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
1 χρόνος
με δυνατότητα ανανέωσης
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΝΑ ΕΤΟΣ

My Care Advanced
€99

My Care Total
€147

ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
  • Δυνατότητα επιλογής πακέτου με βάση το ύψος του επιδόματος που θέλετε.
  • Ελεύθερη επιλογή νοσηλευτικού ιδρύματος και ιατρού

Πλεονεκτήματα

Άμεση καταβολή μετρητών

Το πρόγραμμα My Care Advanced & Total προβλέπει νοσοκομειακό επίδομα που σάς καταβάλλεται αμέσως σε μετρητά για όσες ημέρες παραμείνετε στο νοσοκομείο, με μέγιστο ημερών συνεχόμενων ημερών νοσηλείας τις 120. Παράλληλα, σας καταβάλλεται και επίδομα ανάρρωσης για ίσο αριθμό ημερών με τις ημέρες νοσηλείας και μέγιστη περίοδο καταβολής τις 10 ημέρες.

Συμπληρωματική λειτουργία

Η ασφάλιση My Care Advanced & Total συμπληρώνει την ασφάλιση που έχετε με οποιονδήποτε άλλο ασφαλιστικό φορέα.

Τι επιδόματα προβλέπει η ασφάλιση My Care Advanced & Total

Το ύψος των επιδομάτων της ασφάλισης My Care Advanced & Total διαμορφώνεται ανάλογα με το πακέτο επιδομάτων που επιλέγετε, σύμφωνα με τους γενικούς και ειδικούς όρους του συμβολαίου σας.

Ενδεικτικά:

Βασικά Επιδόματα Advanced Total
Ημερήσιο Επίδομα Νοσηλείας μέχρι 120 μέρες
 
€50
 
€75
Ημερήσιο Επίδομα Ανάρρωσης μέχρι 10 μέρες
 
€25
 
€37,5


Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ασφάλεια ζωής με κεφάλαιο €1.000.

Σε περίπτωση απώλειας ζωής του ασφαλισμένου, οι δικαιούχοι λαμβάνουν αποζημίωση €1.000.


Η Πειραιώς Financial Holdings Α.Ε., ως ασφαλιστικός διαμεσολαβητής, ασκεί τη δραστηριότητα της διανομής των ασφαλιστικών προϊόντων, στο όνομα και για λογαριασμό των ασφαλιστικών εταιρειών με τις οποίες διατηρεί συνεργασία.