Η Πειραιώς Financial Holdings Α.Ε., ως ασφαλιστικός διαμεσολαβητής, ασκεί τη δραστηριότητα της διανομής των ασφαλιστικών προϊόντων, στο όνομα και για λογαριασμό των ασφαλιστικών εταιρειών με τις οποίες διατηρεί συνεργασία.
Η Πειραιώς Financial Holdings Α.Ε., ως ασφαλιστικός διαμεσολαβητής, ασκεί τη δραστηριότητα της διανομής των ασφαλιστικών προϊόντων, στο όνομα και για λογαριασμό των ασφαλιστικών εταιρειών με τις οποίες διατηρεί συνεργασία.
Προστατέψτε τα πολύτιμα αγαθά του σπιτιού σας από απρόβλεπτους κινδύνους όπως η κλοπή.
Ασφαλίστε το κτήριο και το περιεχόμενο του σπιτιού σας από πιθανούς κινδύνους με χρήσιμες παροχές.