Ασφαλιστικό Πρόγραμμα SmartPlan Junior

ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΤΕ
ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
 • Χωρίς αρχικό κεφάλαιο
 • Με ύψος ασφαλίστρων που ορίζετε εσείς
 • Με μηνιαία συχνότητα καταβολής
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ
από
€84
το μήνα
ΑΠΟΔΟΣΗ
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ένα μηχανισμό κατοχύρωσης τυχόν κερδών του προσωπικού σας λογαριασμού, ανεξάρτητα με την απόδοσή του στα επόμενα έτη. Το Εγγυημένο Κεφάλαιο Λήξης μπορεί να περιλαμβάνει ένα επιπλέον ποσό, Προϊόν Απόδοσης, πέραν του συνόλου των ασφαλίστρων που έχετε καταβάλει
ΤΡΟΠΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ
 • Εφάπαξ
 • σε δόσεις
ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
 • Ετήσια αναπροσαρμογή ασφαλίστρου 3%
 • Προοπτική αποδόσεων
 • Προστασία πληρωμής ασφαλίστρου (Κάλυψη Απαλλαγής Πληρωμής Ασφαλίστρων)
ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΤΕ
ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
 • Χωρίς αρχικό κεφάλαιο
 • Με ύψος ασφαλίστρων που ορίζετε εσείς
 • Με μηνιαία συχνότητα καταβολής
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ
από
€84
το μήνα
ΑΠΟΔΟΣΗ
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ένα μηχανισμό κατοχύρωσης τυχόν κερδών του προσωπικού σας λογαριασμού, ανεξάρτητα με την απόδοσή του στα επόμενα έτη. Το Εγγυημένο Κεφάλαιο Λήξης μπορεί να περιλαμβάνει ένα επιπλέον ποσό, Προϊόν Απόδοσης, πέραν του συνόλου των ασφαλίστρων που έχετε καταβάλει
ΤΡΟΠΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ
 • Εφάπαξ
 • σε δόσεις
ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
 • Ετήσια αναπροσαρμογή ασφαλίστρου 3%
 • Προοπτική αποδόσεων
 • Προστασία πληρωμής ασφαλίστρου (Κάλυψη Απαλλαγής Πληρωμής Ασφαλίστρων)

Πλεονεκτήματα

Το ασφασλιστικό πρόγραμμα SmartPlan Junior προσφέρει ένα μοναδικό συνδυασμό από οφέλη:

 • εγγύηση επιστροφής του συνολικού ποσού των επενδυόμενων ασφαλίστρων στη λήξη
 • ευελιξία στην πληρωμή ασφαλίστρων
 • προοπτική Αποδόσεων
 • δυνατότητα ρευστοποίησης ανά πάσα στιγμή, με βάση την τρέχουσα αξία του Προσωπικού σας Λογαριασμού και σύμφωνα πάντα με τους κανόνες εξαγοράς που προβλέπονται από το πρόγραμμα
 • καθημερινή ενημέρωση online στο my.nnhellas.gr
 • εφαρμογή επενδυτικής στρατηγικής από την ΝΝ Hellas, χωρίς να απαιτείται παρακολούθηση από εσάς

Καλύψεις

 • Εγγυημένη παροχή στη λήξη που υπολογίζεται με βάση τα ασφάλιστρα που έχετε πληρώσει. Η επενδυτική στρατηγική του προγράμματος, βάσει της οποίας γίνεται η κατανομή του Προσωπικού σας Λογαριασμού, έχει δυο στόχους:
  • τη διασφάλιση, ανεξάρτητα από την εξέλιξη των αγορών, των εγγυημένων κεφαλαίων του προγράμματος
  • τη δυνατότητα ανόδου της αξίας του Προσωπικού σας Λογαριασμού σε περιόδους ανόδου των αγορών

Στη λήξη του ασφαλιστικού προγράμματος smartplan junior, θα λάβετε το μεγαλύτερο ποσό από :

  • την αξία του Προσωπικού σας Λογαριασμού
  • το Εγγυημένο Κεφάλαιο Λήξης
 • Κάλυψη Απαλλαγής Πληρωμής Ασφαλίστρων

Η ΑΠΑ ενεργοποιείται σε περίπτωση απώλειας ζωής ή διαρκούς ολικής ανικανότητας για εργασία από ατύχημα και σας εξασφαλίζει έως τη συμπλήρωση των 25 ετών του ασφαλισμένου.

Πως θα εισπράξετε το κεφάλαιο που έχετε δημιουργήσει

Στη λήξη του προγράμματος, λαμβάνετε το μεγαλύτερο από τα εξής δύο ποσά:

 • την αξία του Προσωπικού Λογαριασμού
 • το Εγγυημένο Κεφάλαιο Λήξης, που περιλαμβάνει αθροιστικά:
  • το σύνολο των Ασφαλίστρων Βασικής Κάλυψης που έχετε πληρώσει και
  • το Προϊόν Απόδοσης που έχει δημιουργηθεί

Η επενδυτική στρατηγική του SmartPlan Junior περιλαμβάνει ένα μηχανισμό κατοχύρωσης τυχόν κερδών του Προσωπικού σας Λογαριασμού, ανεξάρτητα με την απόδοσή του στα επόμενα έτη. Σε ετήσια βάση, η NN Hellas αξιολογεί τα κριτήρια που περιγράφονται στο Ασφαλιστήριό σας και, εφόσον πληρούνται, αυξάνει το Εγγυημένο Κεφάλαιο Λήξης. Έτσι, το Εγγυημένο Κεφάλαιο Λήξης μπορεί να περιλαμβάνει ένα επιπλέον ποσό (που καλείται Προϊόν Απόδοσης), πέραν του συνόλου των ασφαλίστρων που έχετε καταβάλει.

Το ποσό μπορείτε να το εισπράξετε με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

 • εφάπαξ
 • σε δόσεις σύμφωνα με τις αναλογιστικές μεθόδους και τις διαθέσιμες επιλογές τη στιγμή εκείνη

Διάρκεια

Επιλέγετε τη διάρκεια του προγράμματος από 15 έως 25 χρόνια. Η ηλικία σας στη λήξη του προγράμματος δεν μπορεί να ξεπερνάει τα 80 έτη.

 • Ηλικία Λήπτη: από 18 έως 65 ετών
 • Ηλικία Ασφαλισμένου : από 0 έως 18 ετών

Καταβολή Ασφάλιστρων

Ορίζετε εξ αρχής το ποσό που θέλετε να καταβάλλετε (ασφάλιστρο βασικής κάλυψης), με ελάχιστο τα €84 το μήνα. Κάθε χρόνο, το ασφάλιστρο αναπροσαρμόζεται κατά 3%.

H συχνότητα καταβολής των ασφαλίστρων είναι μηνιαία.

Η πληρωμή του ασφαλίστρου μπορεί να γίνει με:

 • χρέωση του τραπεζικού λογαριασμού σας
 • χρέωση της πιστωτικής κάρτας σας