Υπηρεσία SWIFT gpi

Η Τράπεζα Πειραιώς, κατά τα πρότυπα των μεγαλύτερων χρηματοπιστωτικών Οργανισμών παγκοσμίως, συμμετέχει στο Global Payments Innovation (gpi) της SWIFT,  προσφέροντας -  πρώτη στην Ελλάδα - μία νέα εμπειρία εξυπηρέτησης στους πελάτες της για τις πληρωμές τους με έμβασμα.


Τι είναι το Global Payments Innovation

Το Global Payments Innovation είναι μια υπηρεσία πληρωμών της SWIFT, που εισάγει νέες καινοτομίες στο χώρο των πληρωμών, εμπλουτίζοντας  τις πληρωμές των τραπεζικών ιδρυμάτων που συμμετέχουν σε αυτήν, με επιπλέον δυνατότητες πληροφόρησης, διαφάνειας και διασφάλισης της ημερομηνίας εκτέλεσης.

Επιπρόσθετα, μέσω του SWIFT gpi Payment Pre-validation, το οποίο εξασφαλίζει έγκυρο έλεγχο των στοιχείων των πληρωμών πριν την ολοκλήρωση τους,  επιτυγχάνεται δραστική μείωση του χρόνου ολοκλήρωσης των εισερχόμενων συναλλαγών, καθώς διευθετούνται εγκαίρως ελλείψεις  που αφορούν στα στοιχεία των πληρωμών, απαλλάσσοντας τους πελάτες από χρονοβόρες καθυστερήσεις.Πως λειτουργεί το Global Payments Innovation

Η Τράπεζα Πειραιώς ενσωμάτωσε την καινοτομία gpi στις υποδομές της, με αποτέλεσμα όλες οι πληρωμές που πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις να χαρακτηρίζονται ως gpi πληρωμές, ανεξάρτητα από το κανάλι εκτέλεσής τους (κατάστημα, winbank). Προσδιορίζονται δε από ένα μοναδικό κωδικό συναλλαγής, το gpi reference, που τις ακολουθεί σε όλα τα στάδια επεξεργασίας τους μέχρι και την πίστωση στον λογαριασμό του δικαιούχου.

Η πληροφόρηση για μία πληρωμή SWIFT gpi είναι διαθέσιμη από την εκτέλεση της πληρωμής μέχρι και την τελική πίστωση του δικαιούχου, με την προϋπόθεση ότι έχει αποσταλεί  μέσω SWIFT και οι τράπεζες που εμπλέκονται (ενδιάμεσες ανταποκρίτριες τράπεζες, τράπεζα του δικαιούχου) συμμετέχουν στην υπηρεσία SWIFT gpi.


Πως θα εντοπίσετε την πληρωμή σας

Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη μέσω:

  • winbank web banking

Με το εργαλείο Εντοπισμός GPI μέσω του winbank web banking, μπορείτε, καταχωρώντας το  gpi reference, να εντοπίσετε ανά πάσα στιγμή που βρίσκεται η πληρωμή της επιχείρησής σας, έχοντας πλήρη εικόνα για την κατάστασή της και το στάδιο επεξεργασίας της.

Ειδικότερα, μπορείτε να καταχωρήσετε τον κωδικό, gpi reference, στο μενού "Μεταφορές", επιλέγοντας "Διαχείριση Εμβασμάτων" και στη συνέχεια "Εντοπισμός GPI". Τον  μοναδικό κωδικό της πληρωμής σας μπορείτε να αναζητήσετε στο μενού "Μεταφορές", επιλέγοντας "Διαχείριση Εμβασμάτων" και ελέγχοντας τις "Λεπτομέρειες Εκτελεσμένου Εξερχομένου Εμβάσματος" στο πεδίο "gpi reference".

Το εργαλείο Εντοπισμός GPI, μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε είτε για πληρωμή της επιχείρησής σας που έχετε εκκινήσει οι ίδιοι ως εντολέας, είτε για πληρωμή για την οποία  αναμένετε χρήματα από συνεργάτες σας ως δικαιούχος, εφόσον η πληρωμή αυτή έχει χαρακτηριστεί gpi κι έχετε στη διάθεσή σας το gpi reference.

Για εσάς που επιθυμείτε ταχύτητα στις πληρωμές της επιχείρησής σας, το gpi εξασφαλίζει την άμεση και κατά προτεραιότητα επεξεργασία των πληρωμών σας από όλες τις συμμετέχουσες τράπεζες και εντός του χρόνου λήξης των ημερησίων εργασιών τους (cut off time).


Πλεονεκτήματα

  • Άμεσος εντοπισμός των πληρωμών της επιχείρησής σας
  • Συνεχής ενημέρωση για την κατάσταση επεξεργασίας των πληρωμών σας
  • Ταχύτητα στη διόδευση και ολοκλήρωση των πληρωμών σας
  • Επιβεβαίωση της πίστωσης των προμηθευτών / συνεργατών σας
  • Ενίσχυση της συναλλακτικής σας αξιοπιστίας
  • Οργανωμένη διαχείριση των επαγγελματικών σας  υποχρεώσεων