Παραδοσιακά Εμβάσματα για Επιχειρήσεις


Παραδοσιακά εμβάσματα για επιχειρήσεις Έμβασμα σε ευρώ ή ξένο νόμισμα στην Ελλάδα ή το εξωτερικό με χαμηλά έξοδα και γρήγορη εξυπηρέτηση από τα καταστήματα της Τράπεζας Πειραιώς.

Πλεονεκτήματα

  • Αποστολή χρημάτων σε όλες τις χώρες του κόσμου.
  • Δεν υπάρχει όριο ποσού στην αποστολή εμβάσματος.
  • Απλή διαδικασία, χωρίς καθυστερήσεις ή γραφειοκρατία.
  • Χαμηλά έξοδα εμβάσματος ανάλογα με το ποσό που στέλνετε και τη χώρα προορισμού.
  • Μεταφορά κεφαλαίων με ασφάλεια μέσα από ένα εξελιγμένο σύστημα πληρωμών.

Πώς θα στείλετε έμβασμα

 1.    Θα πρέπει να γνωρίζετε τον τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου, την επωνυμία του

δικαιούχου καθώς και την τράπεζα που τηρεί το λογαριασμό του.


 2.    Με τα παραπάνω στοιχεία ο υπάλληλος θα σας ετοιμάσει τη σχετική αίτηση εμβάσματος.


 3.    Πριν την εκτέλεση θα ενημερωθείτε για τα έξοδα του εμβάσματος
*Η υπηρεσία παρέχεται υπό το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.