Πειραιώς Επιχειρείν Στέγης & Εξοπλισμού

Μακροπρόθεσμο Δάνειο για την κάλυψη επενδυτικών δαπανών
ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ
 • Ανέγερση, αποπεράτωση και ανακαίνιση της επαγγελματικής στέγης
 • Αγορά εξοπλισμού
 • Άυλες δαπάνες
ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ
 • Με μηνιαίες, 3μηνιαίες ή 6μηνιαίες δόσεις
ΕΠΙΤΟΚΙΟ
Κυμαινόμενο
με βάση το BEMX

ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
 • Περίοδος Χάριτος μέχρι 2 έτη
 • Δυνατότητα πρόωρης αποπληρωμής χωρίς επιβάρυνση
ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ
 • Ανέγερση, αποπεράτωση και ανακαίνιση της επαγγελματικής στέγης
 • Αγορά εξοπλισμού
 • Άυλες δαπάνες
ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ
 • Με μηνιαίες, 3μηνιαίες ή 6μηνιαίες δόσεις
ΕΠΙΤΟΚΙΟ
Κυμαινόμενο
με βάση το BEMX

ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
 • Περίοδος Χάριτος μέχρι 2 έτη
 • Δυνατότητα πρόωρης αποπληρωμής χωρίς επιβάρυνση

Πλεονεκτήματα

Περίοδος χάριτος

Με το δάνειο Πειραιώς Επιχειρείν Στέγης και Εξοπλισμού εξασφαλίζετε περίοδο χάριτος μέχρι 2 χρόνια.


Μακροπρόθεσμη διάρκεια

Η μέγιστη διάρκεια εξόφλησης του δανείου Πειραιώς Επιχειρείν Στέγης και Εξοπλισμού είναι είτε 10 είτε 25 χρόνια ανάλογα με το είδος της επένδυσης (Εξοπλισμός ή Επαγγελματική Στέγη αντίστοιχα).


Προνομιακή τιμολόγηση

Συναλλαγές δωρεάν ή με χαμηλά έξοδα:

 • Προνομιακή τιμολόγηση στη μισθοδοσία
 • Δωρεάν συνδρομή winbank

Χαρακτηριστικά Χρηματοδότησης

Ύψος

Από €10.000 και σε κάθε περίπτωση ανάλογα με το ύψος της επένδυσηςΔιάρκεια

 • Μέχρι 10 χρόνια, για περιπτώσεις επενδύσεων σε Εξοπλισμό
 • Μέχρι 25 χρόνια, για περιπτώσεις επενδύσεων σε Επαγγελματική Στέγη
Επιτόκιο

Κυμαινόμενο επιτόκιο με βάση το Βασικό Επιτόκιο Μεσομακροπρόθεσμων Χορηγήσεων (ΒΕΜΧ)
Τα επιτόκια επιβαρύνονται με την εισφορά του Ν.128/75, που σήμερα ανέρχεται σε 0,60% (ή 0,12% για περιπτώσεις όπου αυτό προβλέπεται).Εκταμίευση

Tμηματικά ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών.Αποπληρωμή

Σε μηνιαίες, 3μηνιαίες ή 6μηνιαίες δόσεις. Την περίοδο χάριτος καταβάλλετε μόνο τόκουςΠερίοδος χάριτος

Μέχρι 2 χρόνιαΔυνατότητα πρόωρης εξόφλησης

Δυνατότητα πρόωρης αποπληρωμής χωρίς επιβάρυνση