Υπηρεσία Διαχείρισης Συναλλαγματικών προς Είσπραξη

Η Υπηρεσία «Διαχείρισης Συναλλαγματικών προς Είσπραξη» απευθύνεται σε εσάς που χρησιμοποιείτε τα αξιόγραφα των συναλλαγματικών ως μέσο είσπραξης στις εμπορικές συναλλαγές με τους πελάτες σας.

Εσείς απλώς προσκομίζετε τα σώματα των συναλλαγματικών και στη συνέχεια η Τράπεζα Πειραιώς αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου τη διαχείρισή τους μέσα από:

  • την ασφαλή φύλαξή τους
  • την παρακολούθηση λήξης τους
  • την ενημέρωση των οφειλετών σας
  • την είσπραξή τους

Πλεονεκτήματα υπηρεσίας

  • Ασφαλής φύλαξη των συναλλαγματικών σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στις εγκαταστάσεις της Τράπεζας Πειραιώς.
  • Μείωση του λειτουργικού σας κόστους από την παρακολούθηση πληρωμής των συναλλαγματικών.
  • Δυνατότατα αναγγελίας απλήρωτων συναλλαγματικών στην «Τειρεσίας Α.Ε.».

Πώς μπορούν οι πελάτες σας να πληρώσουν

Η Τράπεζα Πειραιώς ενημερώνει τους πελάτες σας μέσω των ΕΛΤΑ με αποστολή Ειδοποιητηρίου, που περιέχει τα αναλυτικά στοιχεία της Συναλλαγματικής προς πληρωμή, καθώς και τα στοιχεία του πλησιέστερου Καταστήματος Τράπεζας Πειραιώς στο οποίο μπορούν να τακτοποιήσουν την οφειλή τους.

Οι πελάτες σας με την ολοκλήρωση της πληρωμής παραλαμβάνουν το σώμα της συναλλαγματικής.

Πώς ενημερώνεστε

Μπορείτε να παρακολουθείτε το χαρτοφυλάκιο των συναλλαγματικών σας και το πιστωτικό υπόλοιπο ηλεκτρονικά μέσω της winbank.

Έχετε τη δυνατότητα της άμεσης ενημέρωσης για κάθε αυτόματη πληρωμή συναλλαγματικής και πίστωσης του λογαριασμού σας μέσω email ή sms winbank alerts.