Εμβάσματα: Χρήσιμες συμβουλές

Για την ασφαλή και ταχύτερη αποστολή ενός εμβάσματος, είτε μέσω καταστήματος είτε μέσω winbank, θα σας ζητηθεί να δηλώσετε - ανάλογα τη χώρα προορισμού - το λογαριασμό του δικαιούχου και τον κωδικό της Τράπεζάς του (BIC), προκειμένου να χαρακτηριστεί η συναλλαγή σας αυτοματοποιημένη (STP).

Επίσης, ανάλογα με το νόμισμα του εμβάσματος, τη χώρα προορισμού και ποιος επιβαρύνεται τα έξοδα αποστολής (αποστολέας ή /και δικαιούχος), μπορεί να σας ζητηθεί να επιλέξετε την κατάλληλη ένδειξη εξόδων (OUR, SHA, BEN).

Η Τράπεζα ενδέχεται να σας ζητήσει δικαιολογητικά για την αποστολή του εμβάσματος, προκειμένου να πληρώσετε με ασφάλεια τις υποχρεώσεις σας. • Straight Through Processing (STP)

Αυτοματοποιημένες συναλλαγές (STP Straight Through Processing) χαρακτηρίζονται τα εμβάσματα που επιτρέπουν την άμεση πίστωση του λογαριασμού του δικαιούχου μέσω σύγχρονων συστημάτων και χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση.

Εφόσον η συναλλαγή σας είναι αυτοματοποιημένη, επιτυγχάνετε την ελαχιστοποίηση του χρόνου εκτέλεσής της, τον περιορισμό της χειρόγραφης παρέμβασης των τραπεζών και τη μείωση του τελικού κόστους της. Για να απολαμβάνετε τα οφέλη μιας αυτοματοποιημένης συναλλαγής, πρέπει, κατά την αποστολή ενός εμβάσματος, να αναφέρετε:

  • Για τις συμμετέχουσες χώρες (*), το λογαριασμό του δικαιούχου με τη μορφή ΙΒΑΝ.  Η γνωστοποίηση του BIC κωδικού της τράπεζας του δικαιούχου είναι πλέον προαιρετική.
  • Για τις λοιπές χώρες, το λογαριασμό του δικαιούχου και το BIC της τράπεζάς του

Αντίστοιχα, στην περίπτωση που πρόκειται να λάβετε χρήματα με έμβασμα, ανεξάρτητα από τη χώρα προέλευσης των κεφαλαίων, θα πρέπει να γνωστοποιείτε στον εντολέα το λογαριασμό σας με τη μορφή ΙΒΑΝ και τον BIC κωδικό της Τράπεζάς σας.

(*) Ποιές χώρες συμμετέχουν στον ΙΒΑΝ
Πληροφορίες για τις χώρες που έχουν υιοθετήσει τον ΙΒΑΝ, μπορείτε να βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecbs.org/iban/iban.htm. • Bank Identifier Code (BIC)

O κωδικός ΒΙC (Bank Identifier Code) προσδιορίζει μοναδικά μια Τράπεζα, οπουδήποτε στον κόσμο. Ο κωδικός BIC της Τράπεζας Πειραιώς είναι PIRBGRAA, για όλο το δίκτυο καταστημάτων της στην Ελλάδα. • International Bank Account Number (ΙΒΑΝ)

Ο Διεθνής Αριθμός Τραπεζικού Λογαριασμού ή ΙΒΑΝ (International Bank Account), είναι ο τραπεζικός σας λογαριασμός δομημένος σύμφωνα με τις προδιαγραφές που έχει ορίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τραπεζικών Προτύπων και έχει υποχρεωτικά υιοθετηθεί από τις χώρες της Ε.Ε (Ευρωπαϊκής Ένωσης) και προαιρετικά από χώρες εκτός Ε.Ε.

Κάθε λογαριασμός σας μετατρέπεται σε μορφή ΙΒΑΝ και σας κοινοποιείται από την Τράπεζα στην οποία τηρείται. Για να μάθετε τον ΙΒΑΝ λογαριασμό που τηρείτε στην Τράπεζα Πειραιώς, μπορείτε να ανατρέξετε στο αντίγραφο κίνησης του λογαριασμού σας, να τον αναζητήσετε σε οποιοδήποτε κατάστημά μας ή στη winbank (www.winbank.gr) ή να συμβουλευτείτε την ηλεκτρονική σελίδα (www.piraeusbank.gr). • Ένδειξη Εξόδων

Ανάλογα με τη χώρα προορισμού και το νόμισμα του εμβάσματος που θέλετε να στείλετε, έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε τον τρόπο κατανομής των εξόδων της συναλλαγής ανάμεσα σε εσάς και το δικαιούχο της μεταφοράς πίστωσης. Στη διάθεσή σας έχετε τρεις επιλογές:

  • OUR, όπου τα έξοδα όλων των Τραπεζών που εμπλέκονται στη συναλλαγή, χρεώνονται σε εσάς.
  • BEN, όπου όλα τα έξοδα χρεώνονται στο δικαιούχο
  • SHA, όπου εντολέας και δικαιούχος χρεώνεται ο καθένας με τα έξοδα της τράπεζας του


 • Δικαιολογητικά για την αποστολή εμβάσματος

Ανάλογα με το ποσό και τη χώρα προορισμού του εμβάσματος που θέλετε να στείλετε ή/και την ιδιότητά σας (ιδιώτης, επιχειρηματίας, εταιρεία), μπορεί να σας ζητηθούν από την τράπεζα επιπλέον πληροφορίες και δικαιολογητικά (π.χ. περιοδική ή έκτακτη δήλωση Φ.Π.Α., δήλωση απόδοσης παρακρατούμενου φόρου στα εισοδήματα) προκειμένου να προχωρήσει στην εκτέλεση της συναλλαγής σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιολογητικά που απαιτούνται θα πρέπει να απευθυνθείτε στο πλησιέστερο κατάστημά μας.