Τα Προνόμια του Πακέτου ΜισθοδοσίαςΠιστωτική Κάρτα

Μπορείτε να αποκτήσετε πιστωτική κάρτα Visa Classic και MasterCard της Τράπεζας Πειραιώς με:

 • Δωρεάν συνδρομή
 • Μειωμένο επιτόκιο αγορών κατά 1% από το τρέχον


Προσωπικό Δάνειο

Μπορείτε να αποκτήσετε προσωπικό δάνειο με:

 • Σταθερό επιτόκιο για όλη τη διάρκεια του δανείου και
 • Μηδενική δαπάνη εξέτασης αιτήματος ή
 • Κυμαινόμενο επιτόκιο, μειωμένο κατά 1% από το μέγιστο επιτόκιο του κάθε προϊόντος
 • Έκπτωση 50% στη δαπάνη εξέτασης αιτήματος


Πρόγραμμα Μεταφοράς Υπολοίπου «Μία και Καλή»

Μπορείτε να αποκτήσετε το πρόγραμμα μεταφοράς υπολοίπου με:

 • Σταθερό επιτόκιο ή κυμαινόμενο επιτόκιο και μηδενικές δαπάνες εξέτασης αιτήματος


Ανοικτό Προσωπικό Δάνειο

Μπορείτε να αποκτήσετε ανοικτό προσωπικό δάνειο με:

 • Κυμαινόμενο επιτόκιο, μειωμένο κατά 1% από το τρέχον της εκάστοτε κλίμακας επιτοκίου ανάλογα με το ποσό του δανείου 
 • Μηδενική δαπάνη εξέτασης αιτήματος


Στεγαστικό Δάνειο

Μπορείτε να αποκτήσετε στεγαστικό δάνειο με μηδενική δαπάνη εξέτασης αιτήματος.Τραπεζικές Συναλλαγές

 • Δωρεάν εξόφληση λογαριασμών ενέργειας, ύδρευσης και τηλεφωνίας/διαδικτύου μέσω πάγιας εντολής
 • Δωρεάν εξόφληση των προσωπικών επιταγών σας


Δυνατότητα υπερανάληψης

Το ποσό και το επιτόκιο υπερανάληψης αναφέρεται στο Πακέτο Μισθοδοσίας σας.