Τα Προνόμια του Πακέτου ΜισθοδοσίαςΠιστωτική Κάρτα

Μπορείτε να αποκτήσετε πιστωτική κάρτα Visa Classic και MasterCard της Τράπεζας Πειραιώς με:

  • Δωρεάν συνδρομή
  • Μειωμένο επιτόκιο αγορών κατά 1% από το τρέχον


Προσωπικό Δάνειο

Μπορείτε να αποκτήσετε προσωπικό δάνειο με:

  • Σταθερό επιτόκιο για όλη τη διάρκεια του δανείου και μηδενική δαπάνη εξέτασης αιτήματος ή
  • Κυμαινόμενο επιτόκιο, μειωμένο κατά 1% από το μέγιστο επιτόκιο του κάθε προϊόντος και έκπτωση 50% στη δαπάνη εξέτασης αιτήματος


Πρόγραμμα Μεταφοράς Υπολοίπου «Μία και Καλή»

Μπορείτε να αποκτήσετε το πρόγραμμα μεταφοράς υπολοίπου με:

  • Σταθερό επιτόκιο ή κυμαινόμενο επιτόκιο και μηδενικές δαπάνες εξέτασης αιτήματος


Ανοικτό Προσωπικό Δάνειο

Μπορείτε να αποκτήσετε ανοικτό προσωπικό δάνειο με:

  • Κυμαινόμενο επιτόκιο, μειωμένο κατά 1% από το τρέχον της εκάστοτε κλίμακας επιτοκίου ανάλογα με το ποσό του δανείου 
  • Μηδενική δαπάνη εξέτασης αιτήματος


Στεγαστικό Δάνειο

Μπορείτε να αποκτήσετε στεγαστικό δάνειο με μηδενική δαπάνη εξέτασης αιτήματος.Τραπεζικές Συναλλαγές

  • Δωρεάν εξόφληση λογαριασμών ενέργειας, ύδρευσης και τηλεφωνίας/διαδικτύου μέσω πάγιας εντολής, εφόσον ο μισθός ή η σύνταξή σας πιστώνεται στην Τράπεζα Πειραιώς και είστε κύριος δικαιούχος λογαριασμού Πειραιώς Αποδοχών
  • Δωρεάν εξόφληση των προσωπικών επιταγών σας


Δυνατότητα υπερανάληψης

Το ποσό και το επιτόκιο υπερανάληψης αναφέρεται στο Πακέτο Μισθοδοσίας σας.