ΔΕΙΤΕ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ για ΙΔΙΩΤΕΣ

Σήμερα μπορείτε να παράγετε ηλεκτρική ενέργεια για την κατοικίας σας, εγκαθιστώντας ένα φωτοβολταϊκό σύστημα. Η ηλεκτρική ενέργεια που θα παράγετε συμψηφίζεται με την κατανάλωση σας και έτσι μειώνετε στο ελάχιστο το λογαριασμό του ρεύματος σας, ανεξάρτητα από την εταιρεία – πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας που έχετε επιλέξει.

Παράλληλα βοηθάτε στην προστασία του περιβάλλοντος!

Η Τράπεζα Πειραιώς, έχει τα κατάλληλα εργαλεία για να το πετύχετε, προσφέροντας ειδικά διαμορφωμένα προγράμματα για τη χρηματοδότηση της εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων για συμψηφισμό ενέργειας (net metering).

Σήμερα μπορείτε να παράγετε ηλεκτρική ενέργεια για την κατοικίας σας, εγκαθιστώντας ένα φωτοβολταϊκό σύστημα. Η ηλεκτρική ενέργεια που θα παράγετε συμψηφίζεται με την κατανάλωση σας και έτσι μειώνετε στο ελάχιστο το λογαριασμό του ρεύματος σας, ανεξάρτητα από την εταιρεία – πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας που έχετε επιλέξει.

Παράλληλα βοηθάτε στην προστασία του περιβάλλοντος!

Η Τράπεζα Πειραιώς, έχει τα κατάλληλα εργαλεία για να το πετύχετε, προσφέροντας ειδικά διαμορφωμένα προγράμματα για τη χρηματοδότηση της εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων για συμψηφισμό ενέργειας (net metering).


   
Δάνεια για τη Χρηματοδότηση Φωτοβολταϊκού Συστήματος για αυτοκατανάλωση με συμψηφισμό ενέργειας.Υπολογιστής Απόδοσης Φωτοβολταϊκού

Απόδοση Φωτοβολταϊκών ανά περιοχή
  • Υπολογίστε τα ετήσια έσοδα από την εγκατάσταση ενός Φωτοβολταϊκού στη στέγη του σπιτιού σας

Εφαρμογή Πράσινων Λύσεων

Εφαρμόζοντας τις Πράσινες Λύσεις μας
  • Δείτε πως στην Τράπεζα Πειραιώς γίναμε πιο αποδοτικοί εφαρμόζοντας Πράσινες Λύσεις

Οδηγός Net Metering

Εφαρμόζοντας τις Πράσινες Λύσεις μας
  • Πληροφορηθείτε για τα βήματα εγκατάστασης φωτοβολταϊκού συστήματος για συμψηφισμό ενέργειας στο σπίτι σας