ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Τράπεζα Πειραιώς
Πράσινες Λύσεις για Ιδιώτες

 • Χρηματοδοτήσεις Φωτοβολταϊκών Συστημάτων,Πράσινων Κατοικιών & Αγορών
 • Εξειδικευμένα Προϊόντα και Υπηρεσίες
Πράσινες Λύσεις για Ιδιώτες
Περισσότερα
Σκέψου πράσινα
Πράσινες Λύσεις για ιδιώτες
 

Βρείτε Δάνεια για Φωτοβολταϊκά Συστήματα

 • ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
  Καταναλωτικό Δάνειο Green για αγορά & εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων για αυτοκατανάλωση με χαμηλό επιτόκιο και γρήγορες διαδικασίες χρηματοδότησης.
 • ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ
  • Αγορά & εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων για αυτοκατανάλωση
 • ΕΠΙΤΟΚΙΟ
  Κυμαινόμενο
  σήμερα 8,75% πλέον εισφοράς Ν. 128/75
 • ΔΙΑΡΚΕΙΑ
  μέχρι 10 χρόνια
 • ΠΟΣΟ ΔΑΝΕΙΟΥ
  από €800

  μέχρι €20.000

  100% χρηματοδότηση
 • ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
  Επισκευαστικό δάνειο με προσημείωση για υψηλότερα ποσά χρηματοδότησης.
 • ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ
  • Αγορά και εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Συστήματος για αυτοκατανάλωση με συμψηφισμό ενέργειας.
 • ΕΠΙΤΟΚΙΟ
  Κυμαινόμενο
  Euribor μηνός πλέον περιθωρίου 3,95% και εισφοράς Ν. 128/75
 • ΔΙΑΡΚΕΙΑ
  μέχρι 25 χρόνια
 • ΠΟΣΟ ΔΑΝΕΙΟΥ
  από €10.000