Συχνές Ερωτήσεις

Οι λογαριασμοί είναι στο όνομα του/ της συζύγου μου. Τι μπορώ να κάνω;

Θα χρειαστεί εσείς, ή ο εκπρόσωπός σας, να υπογράψετε μια αίτηση δήλωσης στοιχείων που θα σας χορηγήσουμε όταν επισκεφτείτε το κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς, προσκομίζοντας ταυτόχρονα έναν λογαριασμό που είναι στο όνομα του/ της συζύγου.

Θα χρειαστεί να έχω κάποια άλλα στοιχεία, όταν επισκεφτώ το κατάστημα;

Στο κατάστημα θα ζητηθεί να δηλώσετε (εσείς ή ο εκπρόσωπός σας) τις χώρες στις οποίες είστε φορολογικά υπόχρεος, καθώς και τους αντίστοιχους αριθμούς φορολογικού μητρώου.

Επιπλέον, αν έχετε ενδείξεις Η.Π.Α. (US Indicia) θα πρέπει να υπογράψετε (ή να προσκομίσει ο εκπρόσωπός σας υπογεγραμμένο από εσάς) και το W8.

Θα μου ζητήσετε άλλα έγγραφα εκτός αυτών του Οδηγού;

Τα έγγραφα του Οδηγού αρκούν για να αποκτήσετε μια βασική τραπεζική σχέση, δηλαδή καταθετικό λογαριασμό, χρεωστική κάρτα και πρόσβαση στην υπηρεσία ηλεκτρονικής τραπεζικής της Τράπεζας Πειραιώς. Όμως, ανάλογα με τον σκοπό χρήσης του λογαριασμού σας /και ή το ύψος των συναλλαγών που θα πραγματοποιήσετε, ενδέχεται να σας ζητηθούν πρόσθετα έγγραφα που να αποδεικνύουν την πηγή προέλευσης των κεφαλαίων σας.