Θέλω να Γίνω Πελάτης – Μετάφραση Εγγράφων

Μετάφραση εγγράφων χρειάζεται μόνο αν τα έγγραφά σας δεν είναι στα ελληνικά ή στα αγγλικά.

Η μετάφραση πρέπει να γίνει στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα και είναι αποδεκτή όταν πραγματοποιείται από:

Αν δεν είστε βέβαιος για το πού μπορείτε να απευθυνθείτε, μπορείτε να καλέσετε την Ελληνική Πρεσβεία ή σε ελληνικό προξενικό γραφείο για να σας δώσουν σχετικές πληροφορίες.