Θέλω να Γίνω Πελάτης – Μετάφραση Εγγράφων

Αν τα έγγραφά σας δεν είναι στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα, τότε πρέπει να μεταφραστούν είτε στα ελληνικά, είτε στα αγγλικά.

Η μετάφραση είναι αποδεκτή, όταν πραγματοποιείται από:

Αν δεν είστε βέβαιος για το πού μπορείτε να απευθυνθείτε, μπορείτε να καλέσετε την Ελληνική Πρεσβεία ή σε ελληνικό προξενικό γραφείο για να σας δώσουν σχετικές πληροφορίες.