Στρατηγική συνεργασία Τράπεζας Πειραιώς και Intrum

Η Τράπεζα Πειραιώς ιδρύει την κορυφαία εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων στην Ελλάδα

Στις 3 Ιουνίου 2019, η Τράπεζα Πειραιώς σύναψε στρατηγική συνεργασία με την Intrum για τη διαχείριση μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων και ακίνητης περιουσίας που βρίσκεται στην ιδιοκτησία της Τράπεζας Πειραιώς, μέσω της ίδρυσης νέας εταιρείας διαχείρισης, η οποία συνιστά τον κορυφαίο ανεξάρτητο φορέα διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις στην ελληνική αγορά.

Η Τράπεζα Πειραιώς και η Intrum στοχεύουν στην υλοποίηση της στρατηγικής τους συνεργασίας ως τις αρχές Οκτωβρίου 2019. Η στρατηγική συνεργασία αναμένεται να προσφέρει σημαντική ώθηση στο σχέδιο εξυγίανσης του ισολογισμού που υλοποιεί η Τράπεζα Πειραιώς.

Τόσο η νέα εταιρεία διαχείρισης, όσο και η Τράπεζα Πειραιώς, παραμένουν στο πλευρό των πελατών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην εξυπηρέτηση των οφειλών τους, με στόχο την εξεύρεση αμοιβαίως επωφελών και οριστικών λύσεων για την τακτοποίηση τους.
intrum

Δημιουργία νέας εταιρείας διαχείρισης


intrum

Ενημέρωση πελατών


intrum

Επικοινωνία