Στρατηγική συνεργασία Τράπεζας Πειραιώς και Intrum

Η Τράπεζα Πειραιώς και η Intrum ίδρυσαν την κορυφαία εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων στην Ελλάδα

Στις 23 Οκτωβρίου 2019, η Τράπεζα Πειραιώς ολοκλήρωσε τη στρατηγική συμφωνία με την Intrum για την ίδρυση της κορυφαίας εταιρείας διαχείρισης πιστώσεων στην Ελλάδα.

Το κοινό σχήμα που δημιουργήθηκε θα διαχειρίζεται το υφιστάμενο χαρτοφυλάκιο Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (ΜΕΑ) και ακίνητης περιουσίας που βρίσκεται στην ιδιοκτησία της Τράπεζας (REO) μαζί με νέα ΜΕΑ και REO που θα δημιουργούνται, ενώ επιπλέον, η νέα εταιρεία θα μπορεί να διαχειρίζεται ΜΕΑ και REO από τρίτες πηγές.

Η συναλλαγή ολοκληρώθηκε μετά τη λήψη των απαιτούμενων εγκρίσεων από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές, συμπεριλαμβανομένης της Τράπεζας της Ελλάδος, καθώς και από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Η στρατηγική συμφωνία αναμένεται να διευκολύνει περαιτέρω τη στρατηγική απομείωσης των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων της Τράπεζας Πειραιώς.

Τόσο η Τράπεζα Πειραιώς όσο και η Intrum βρίσκονται στο πλευρό των πελατών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην εξυπηρέτηση των οφειλών τους, με στόχο την εξεύρεση αμοιβαία επωφελών και βιώσιμων λύσεων.
intrum

Δημιουργία νέας εταιρείας διαχείρισης


intrum

Ενημέρωση πελατών


intrum

Επικοινωνία