Υπηρεσίες μαζικών πληρωμών μέσω αρχείου e-PPS & e-PPS SEPA


Διαχειριστείτε τις μαζικές πληρωμές της επιχείρησής σας προς τρίτους στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ηλεκτρονικά μέσω αρχείου, με τις υπηρεσίες μαζικών πληρωμών e-PPS & e-PPS SEPA. Επιλέξτε την υπηρεσία που εξυπηρετεί τις ανάγκες σας και εξοικονομήστε πολύτιμο χρόνο.
    Η υπηρεσία e-PPS (electronic Piraeus Payment System) αποτελεί την πλέον σύγχρονη, αποτελεσματική και εύκολη λύση για πλήρη αυτοματοποίηση των πληρωμών της επιχείρησής σας, προσφέροντάς σας τη δυνατότητα εκτέλεσης μεταφορών σε λογαριασμούς τρίτων εντός της Τράπεζας και εμβασμάτων σε τρίτες τράπεζες, ανεξαρτήτως ποσού, νομίσματος και χώρας προορισμού*.
    Η υπηρεσία e-PPS SEPA σας δίνει τη δυνατότητα πραγματοποίησης μαζικών μεταφορών σε λογαριασμούς τρίτων εντός της Τράπεζας και εμβασμάτων σε τρίτες τράπεζες εντός του Ενιαίου Χώρου Πληρωμών σε Ευρώ “SEPA” σε νόμισμα ευρώ. Οι πληρωμές σας γίνονται με τη χρήση ηλεκτρονικού αρχείου, επιτυγχάνοντας έτσι την ενοποιημένη διαχείριση των υποχρεώσεών σας.

Πώς λειτουργεί η υπηρεσία e-PPS

Με μια μηχανογραφική παρέμβαση στα συστήματα της επιχείρησής σας, μπορείτε να εξάγετε αυτόματα το ειδικά διαμορφωμένο αρχείο προδιαγραφών της Τράπεζας Πειραιώς (xml ISO 20022), με τα στοιχεία όλων των ημερήσιων πληρωμών σας.

Μετά την αποστολή του αρχείου και τη διεκπεραίωση των εντολών πληρωμών, η Τράπεζα Πειραιώς σας αποστέλλει απαντητικό αρχείο, με πληροφόρηση για το αποτέλεσμα εκτέλεσης των πληρωμών σας, το οποίο μπορείτε να αξιοποιήσετε για αυτόματη λογιστική συμφωνία από τα συστήματά σας (reconciliation).

Η λήψη των τεχνικών προδιαγραφών της Τράπεζας γίνεται μέσα από το περιβάλλον του winbank web banking, επιλέγοντας:

Πώς λειτουργεί η υπηρεσία e-PPS SEPA

Πρόκειται για μια εφαρμογή με εύκολη πρόσβαση, εγκατάσταση και χρήση, που η Τράπεζα Πειραιώς σας παρέχει δωρεάν.

Η εφαρμογή σας επιτρέπει να καταχωρείτε τα στοιχεία των πληρωμών σας (όνομα δικαιούχου, IBAN, ποσό πληρωμής, πληροφορίες για τον δικαιούχο) σε ηλεκτρονικό αρχείο προδιαγραφών της Τράπεζας Πειραιώς, το οποίο κρυπτογραφείτε. Εφόσον το αρχείο γίνει αποδεκτό από την Τράπεζα, οι πληρωμές σας εκτελούνται αυτόματα.

Επιπλέον σας παρέχεται η δυνατότητα αυτόματης λογιστικής συμφωνίας (reconciliation), κατόπιν παραλαβής του απαντητικού αρχείου, με πληροφόρηση για το αποτέλεσμα εκτέλεσης των πληρωμών σας.

Η εγκατάσταση της εφαρμογής είναι απλή και γίνεται μέσα από το περιβάλλον του winbank web banking για επιχειρήσεις, επιλέγοντας:

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά τον τρόπο λειτουργίας της υπηρεσίας σε όλα τα στάδια, από την εγκατάσταση της εφαρμογής έως την αποστολή του μαζικού αρχείου πληρωμών, στο σχετικό video στο πλαϊνό widget της σελίδας.

Πλεονεκτήματα

  • Εξοικονόμηση χρόνου και λειτουργικού κόστους
  • Άριστη και ποιοτική εξυπηρέτηση
  • Κατάργηση γραφειοκρατίας
  • Δυνατότητα εκτέλεσης πληρωμών χωρίς περιορισμό ποσού
  • Δυνατότητα εκτέλεσης πληρωμών με επιλογή οποιασδήποτε ένδειξης εξόδων BEN,SHA,OUR (εφόσον προβλέπεται)
  • Πολλαπλές δυνατότητες αποστολής του αρχείου στην Τράπεζα (μέσω winbank web banking, καταστήματος, FTPS server)
  • Υψηλή ασφάλεια συναλλαγών
  • Άμεση ενημέρωση εκτέλεσης των εντολών πληρωμών
  • Δυνατότητα εκτύπωσης του ειδοποιητηρίου συναλλαγής (advice) και του swift confirmation κάθε εκτελεσμένης εντολής εμβάσματος, μέσω του winbank web banking

Πρόσβαση στις υπηρεσίες e-PPS & e-PPS SEPA

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες και τη διαδικασία ένταξής σας σε αυτές, μπορείτε να απευθυνθείτε στα καταστήματα του δικτύου της Τράπεζας Πειραιώς ) ή σε έναν από τους αντιπρόσωπους της τηλεφωνικής εξυπηρέτησης καλώντας στο 210 3288000.

*Η υπηρεσία παρέχεται υπό το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.