Προεξόφληση άτοκων δόσεων POS*

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κεφάλαιο Κίνησης για την προεξόφληση άτοκων δόσεων από πωλήσεις μέσω epay POS*

* Υπηρεσίες αποδοχής και εκκαθάρισης πληρωμών μέσω καρτών (epay POS, epay eCommerce) σε συνεργασία με τη EURONET MERCHANT SERVICES ΙΔΡΥΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ (“epay”).

ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ
Με πιστώσεις από τις πωλήσεις ατόκων δόσεων μέσω epay POS*, οι οποίες έχουν προεξοφληθεί.
ΕΠΙΤΟΚΙΟ
Κυμαινόμενο

με βάση το

Euribor 1Μ
ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
  • Πρόσβαση στις υπηρεσίες ηλεκτρονικής τραπεζικής – winbank
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κεφάλαιο Κίνησης για την προεξόφληση άτοκων δόσεων από πωλήσεις μέσω epay POS*

* Υπηρεσίες αποδοχής και εκκαθάρισης πληρωμών μέσω καρτών (epay POS, epay eCommerce) σε συνεργασία με τη EURONET MERCHANT SERVICES ΙΔΡΥΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ (“epay”).

ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ
Με πιστώσεις από τις πωλήσεις ατόκων δόσεων μέσω epay POS*, οι οποίες έχουν προεξοφληθεί.
ΕΠΙΤΟΚΙΟ
Κυμαινόμενο

με βάση το

Euribor 1Μ
ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
  • Πρόσβαση στις υπηρεσίες ηλεκτρονικής τραπεζικής – winbank

Χαρακτηριστικά χρηματοδότησης

Σκοπός

Η χρηματοδότηση Επιχειρήσεων με κεφάλαιο κίνησης για την προεξόφληση άτοκων δόσεων από πωλήσεις μέσω epay POS*

Ποσό

Από €7.000 και αναλόγως του ύψους του τζίρου που πραγματοποιείται μέσω του epay POS* / epay eCommerce * ή τον κύκλο εργασιών της επιχείρησης κατά το τελευταίο έτος (για νέους πελάτες)

Είδος-Διάρκεια Χορήγησης

Ανοικτό ανακυκλούμενο Κεφάλαιο Κίνησης με ετήσια ανανέωση

Νόμισμα

Ευρώ (€)

Επιτόκιο

Κυμαινόμενο επιτόκιο με βάση το Euribor 1Μ πλέον περιθωρίου

Ο πελάτης επιβαρύνεται και με την αναλογούσα ανά περίπτωση εισφορά του Ν.128/75, σήμερα 0,60%
Το τελικό επιτόκιο του πελάτη διαμορφώνεται βάσει αξιολόγησης της Πιστοληπτικής Ικανότητάς του.

Αποπληρωμή

Με μηνιαίες πιστώσεις από τις πωλήσεις ατόκων δόσεων μέσω epay POS*, οι οποίες έχουν προεξοφληθεί.


*Αφορά τα μηχανήματα αποδοχής καρτών (epay POS) και τα e-POS (epay eCommerce) της Euronet Merchant Services (“epay”). Η Τράπεζα Πειραιώς συνεργάζεται με το Ίδρυμα Πληρωμών epay για την μέσω του δικτύου της διάθεση των προϊόντων και υπηρεσιών της epay, αναφορικά με την αποδοχή και εκκαθάριση πληρωμών μέσω καρτών που διενεργούνται σε φυσικά ή ηλεκτρονικά καταστήματα.