Πειραιώς Επιχειρείν Ανοικτό POS*

Το νέο ευέλικτο χρηματοδοτικό εργαλείο συνδεδεμένο με τις συναλλαγές του epay POS* της επιχείρησης.

 

Tο Πειραιώς Επιχειρείν Ανοικτό POS εξασφαλίζει

 
 • Αποτελεσματική διαχείριση του ταμείου της επιχείρησης μέσω ενός Λογαριασμού που λειτουργεί ταυτόχρονα ως Καταθετικός και ως Ανοικτό Κεφάλαιο Κίνησης
 • Αυτονομία στη διεκπαιρέωση των συναλλαγών 24/7/365 καθώς είναι το μοναδικό χορηγητικό προϊόν που επιτρέπει τη άμεση online χορήγηση** μέσω winbank
 • Καθημερινή ανακύκλωση του ορίου,μέσω των άμεσων πιστώσεων από το epay POS, που εξασφαλίζει στο χρήστη μειωμένες δαπάνες λόγω τόκων και αυξημένα διαθέσιμα κεφάλαια
 • **Δυνατότητα άμεσης χορήγησης από τη winbank, εφόσον πληρούνται τα κριτήρια χρηματοδότησης
  (ασφαλιστική ενημερότητα εν ισχύ, διαθέσιμο κεφάλαιο κ.ο.κ.)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
 • Το νέο ευέλικτο χρηματοδοτικό εργαλείο συνδεδεμένο με τις συναλλαγές του epay POS* της επιχείρησης.
ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ
Υποχρεωτική ελάχιστη μηνιαία καταβολή 5% επί του εκάστοτε υπολοίπου (περιλαμβάνονται τόκοι και κεφάλαιο)

 • Αυτόματη αποπληρωμή μέσω των συναλλαγών του epay POS
 • ή

 • Ελεύθερη καταβολή κεφαλαίου
ΕΠΙΤΟΚΙΟ
Κυμαινόμενο

με βάση το BEX
ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
 • Δυνατότητα διενέργειας όλων των πληρωμών της επιχείρησης μέσα από ένα λογαριασμό
 • Δυνατότητα χρήσης μέσω winbank
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
 • Το νέο ευέλικτο χρηματοδοτικό εργαλείο συνδεδεμένο με τις συναλλαγές του epay POS* της επιχείρησης.
ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ
Υποχρεωτική ελάχιστη μηνιαία καταβολή 5% επί του εκάστοτε υπολοίπου (περιλαμβάνονται τόκοι και κεφάλαιο)

 • Αυτόματη αποπληρωμή μέσω των συναλλαγών του epay POS
 • ή

 • Ελεύθερη καταβολή κεφαλαίου
ΕΠΙΤΟΚΙΟ
Κυμαινόμενο

με βάση το BEX
ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
 • Δυνατότητα διενέργειας όλων των πληρωμών της επιχείρησης μέσα από ένα λογαριασμό
 • Δυνατότητα χρήσης μέσω winbank

Χαρακτηριστικά χρηματοδότησης

Σκοπός

Η χρηματοδότηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και Επαγγελματίες, με κύκλο εργασιών μέχρι € 2,5 εκ., για κεφάλαιο κίνησης έναντι μελλοντικών απαιτήσεων από πωλήσεις μέσω epay POS*

Ποσό

Από €4.000

 • Το ύψος του ορίου θα συναρτάται από το ύψος του ετήσιου τζίρου του epay POS*, τον κύκλο εργασιών και το συναλλακτικό κύκλωμα της κάθε επιχείρησης.
 • Σε κάθε περίπτωση δύναται να ανέλθει έως το 40 % του τζίρου που πραγματοποίησε η επιχείρηση μέσω epay POS* το τελευταίο 12μήνο.

Είδος-Διάρκεια Χορήγησης

Ανοικτό ανακυκλούμενο Κεφάλαιο Κίνησης με ετήσια ανανέωση

Νόμισμα

Το όριο θα χορηγείται αποκλειστικά σε Ευρώ (€)

Επιτόκιο

Κυμαινόμενο με βάση το Βασικό Επιτόκιο Χορηγήσεων (ΒΕΧ) της Τράπεζας Πειραιώς

Τα επιτόκια επιβαρύνονται με το περιθώριο επιτοκίου και την εισφορά του Ν.128/75, η οποία σήμερα ανέρχεται σε 0,60% (ή 0,12% για περιπτώσεις όπου αυτό προβλέπεται).
Το τελικό επιτόκιο του πελάτη διαμορφώνεται βάσει αξιολόγησής της Πιστοληπτικής Ικανότητάς του.

Αποπληρωμή

 • Ελάχιστη μηνιαία καταβολή 5% για τόκους και κεφάλαιο επί του εκάστοτε χρεωστικού υπολοίπου
 • Αποπληρώνεται αυτόματα μέσω των συναλλαγών που πραγματοποιούνται από το epay POS* ή ελεύθερη καταβολή κεφαλαίου

Σημειώνεται ότι υπάρχει η δυνατότητα ελεύθερης επαναχρησιμοποίησης του κεφαλαίου.

Τι πρόσθετες παροχές προσφέρει το Πειραιώς Επιχειρείν Ανοικτό POS*

Χρεωστική κάρτα Cash for Business

Εταιρική ή προσωπική κάρτα με δωρεάν συνδρομή τον πρώτο χρόνο για συναλλαγές:

 • Από ΑΤΜ
 • Σε μηχανήματα easypay
 • Σε επιχειρήσεις με το σήμα VISA / VISA Electron

Επιπλέον δυνατότητες / παροχές

 • Χρήση μέσω winbank
 • Δωρεάν αποστολή ενημερωτικών Επιχειρηματικών Alerts όπως για παράδειγμα λήξη ασφαλιστικής ενημερότητες, λήξη ορίου κ.α.

*Αφορά τα μηχανήματα αποδοχής καρτών (epay POS) και τα e-POS (epay eCommerce) της Euronet Merchant Services (“epay”). Η Τράπεζα Πειραιώς συνεργάζεται με το Ίδρυμα Πληρωμών epay για την μέσω του δικτύου της διάθεση των προϊόντων και υπηρεσιών της epay, αναφορικά με την αποδοχή και εκκαθάριση πληρωμών μέσω καρτών που διενεργούνται σε φυσικά ή ηλεκτρονικά καταστήματα.