Πειραιώς Επιχειρείν Ανοικτό POS

Το νέο ευέλικτο χρηματοδοτικό εργαλείο συνδεδεμένο με τις συναλλαγές του POS της επιχείρησης.

 

Mόνο το Πειραιώς Επιχειρείν Ανοικτό POS εξασφαλίζει

 
 • Αποτελεσματική διαχείριση του ταμείου της επιχείρησης μέσω ενός Λογαριασμού που λειτουργεί ταυτόχρονα ως Καταθετικός και ως Ανοικτό Κεφάλαιο Κίνησης
 • Αυτονομία στη διεκπαιρέωση των συναλλαγών 24/7/365 καθώς είναι το μοναδικό χορηγητικό προϊόν που επιτρέπει τη άμεση online χορήγηση* μέσω winbank
 • Άμεση ανακύκλωση του ορίου, μέσω των άμεσων πιστώσεων από το POS, που εξασφαλίζει στο χρήστη μειωμένες δαπάνες λόγω τόκων και αυξημένα διαθέσιμα κεφάλαια
 • * Δυνατότητα άμεσης χορήγησης από τη winbank, εφόσον πληρούνται τα κριτήρια χρηματοδότησης
  (ασφαλιστική ενημερότητα εν ισχύ, διαθέσιμο κεφάλαιο κ.ο.κ.)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
 • Το νέο ευέλικτο χρηματοδοτικό εργαλείο συνδεδεμένο με τις συναλλαγές του POS της επιχείρησης.
ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ
Υποχρεωτική ελάχιστη μηνιαία καταβολή 5% επί του εκάστοτε υπολοίπου (περιλαμβάνονται τόκοι και κεφάλαιο)
 • Αυτόματη αποπληρωμή μέσω των συναλλαγών του POS
 • ή

 • Ελεύθερη καταβολή κεφαλαίου
ΕΠΙΤΟΚΙΟ
Κυμαινόμενο

με βάση το BEX
ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
 • Δυνατότητα διενέργειας όλων των πληρωμών της επιχείρησης μέσα από ένα λογαριασμό
 • Δυνατότητα χρήσης μέσω winbank
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
 • Το νέο ευέλικτο χρηματοδοτικό εργαλείο συνδεδεμένο με τις συναλλαγές του POS της επιχείρησης.
ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ
Υποχρεωτική ελάχιστη μηνιαία καταβολή 5% επί του εκάστοτε υπολοίπου (περιλαμβάνονται τόκοι και κεφάλαιο)
 • Αυτόματη αποπληρωμή μέσω των συναλλαγών του POS
 • ή

 • Ελεύθερη καταβολή κεφαλαίου
ΕΠΙΤΟΚΙΟ
Κυμαινόμενο

με βάση το BEX
ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
 • Δυνατότητα διενέργειας όλων των πληρωμών της επιχείρησης μέσα από ένα λογαριασμό
 • Δυνατότητα χρήσης μέσω winbank

Χαρακτηριστικά χρηματοδότησης

Σκοπός

Η χρηματοδότηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και Επαγγελματίες, με κύκλο εργασιών μέχρι € 2,5 εκ., για κεφάλαιο κίνησης έναντι μελλοντικών απαιτήσεων από πωλήσεις μέσω POS.

Ποσό

Από €4.000

 • Το ύψος του ορίου θα συναρτάται από το ύψος του ετήσιου τζίρου του POS, τον κύκλο εργασιών και το συναλλακτικό κύκλωμα της κάθε επιχείρησης.
 • Σε κάθε περίπτωση δύναται να ανέλθει έως το 40 % του τζίρου που πραγματοποίησε η επιχείρηση μέσω POS το τελευταίο 12μήνο.

Είδος-Διάρκεια Χορήγησης

Ανοικτό ανακυκλούμενο Κεφάλαιο Κίνησης με ετήσια ανανέωση

Νόμισμα

Το όριο θα χορηγείται αποκλειστικά σε Ευρώ (€)

Επιτόκιο

Κυμαινόμενο με βάση το Βασικό Επιτόκιο Χορηγήσεων (ΒΕΧ) της Τράπεζας Πειραιώς

Τα επιτόκια επιβαρύνονται με το περιθώριο επιτοκίου και την εισφορά του Ν.128/75, η οποία σήμερα ανέρχεται σε 0,60% (ή 0,12% για περιπτώσεις όπου αυτό προβλέπεται).
Το τελικό επιτόκιο του πελάτη διαμορφώνεται βάσει αξιολόγησής της Πιστοληπτικής Ικανότητάς του.

Αποπληρωμή

 • Ελάχιστη μηνιαία καταβολή 5% για τόκους και κεφάλαιο επί του εκάστοτε χρεωστικού υπολοίπου
 • Αποπληρώνεται αυτόματα μέσω των συναλλαγών που πραγματοποιούνται από το POS ή ελεύθερη καταβολή κεφαλαίου

Σημειώνεται ότι υπάρχει η δυνατότητα ελεύθερης επαναχρησιμοποίησης του κεφαλαίου.

Τι πρόσθετες παροχές προσφέρει το Πειραιώς Επιχειρείν Ανοικτό

Χρεωστική κάρτα Cash for Business

Εταιρική ή προσωπική κάρτα με δωρεάν συνδρομή τον πρώτο χρόνο για συναλλαγές:

 • Από ΑΤΜ
 • Σε μηχανήματα easypay
 • Σε επιχειρήσεις με το σήμα VISA / VISA Electron

Επιπλέον δυνατότητες / παροχές

 • Χρήση μέσω winbank
 • Δωρεάν αποστολή ενημερωτικών Επιχειρηματικών Alerts όπως για παράδειγμα λήξη ασφαλιστικής ενημερότητες, λήξη ορίου κ.α.