Πειραιώς Αναπτυξιακό Κεφάλαιο Κίνησης

To «Πειραιώς Αναπτυξιακό Κεφάλαιο Κίνησης» συνιστά Δάνειο κεφαλαίου κίνησης για επιχειρήσεις που επιθυμούν να προεξοφλήσουν εγκεκριμένη επιχορήγηση από αναπτυξιακά προγράμματα.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
 • Δάνειο Κεφαλαίου Κίνησης για επιχειρήσεις που επιθυμούν να προεξοφλήσουν εγκεκριμένη επιχορήγηση από Επιχορηγούμενα Προγράμματα.
ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ
 • Κεφαλαίου: από την καταβολή της επιχορήγησης
 • Τόκων: ανά μήνα ή 3μηνο
ΕΠΙΤΟΚΙΟ
Κυμαινόμενο

με βάση το BEX
ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
 • Πρόωρη αποπληρωμή χωρίς ποινή
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
 • Δάνειο Κεφαλαίου Κίνησης για επιχειρήσεις που επιθυμούν να προεξοφλήσουν εγκεκριμένη επιχορήγηση από Επιχορηγούμενα Προγράμματα.
ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ
 • Κεφαλαίου: από την καταβολή της επιχορήγησης
 • Τόκων: ανά μήνα ή 3μηνο
ΕΠΙΤΟΚΙΟ
Κυμαινόμενο

με βάση το BEX
ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
 • Πρόωρη αποπληρωμή χωρίς ποινή

Ποιες επιχειρήσεις δικαιούνται Πειραιώς Αναπτυξιακό Κεφάλαιο Κίνησης

Μικρές Επιχειρήσεις και Επαγγελματίες

Πειραιώς Αναπτυξιακό Κεφάλαιο Κίνησης δικαιούνται μόνο μικρές επιχειρήσεις και επαγγελματίες για επενδυτικά σχέδια που επιχορηγούνται από επιχορηγούμενα προγράμματα:

 • Στο ΕΣΠΑ 2014-2020
 • Σε άλλα προγράμματα και κοινοτικές πρωτοβουλίες του ΕΣΠΑ
 • Στον Αναπτυξιακό Νόμο

Χαρακτηριστικά Χρηματοδότησης

Ελάχιστο Ύψος

Από 5.000 € και έως το ποσό της συνολικής επιχορήγησηςΔιάρκεια

Μέχρι 3 χρόνια, με δυνατότητα παράτασης.Επιτόκιο

Κυμαινόμενο επιτόκιο, με βάση:

 • Το Βασικό Επιτόκιο Χορηγήσεων (ΒΕΧ)
Τα επιτόκια επιβαρύνονται με την εισφορά του Ν.128/75, που σήμερα ανέρχεται σε 0,60% (ή 0,12% για περιπτώσεις όπου αυτό προβλέπεται).Εκταμίευση

Τμηματικά, με την πρόοδο της επένδυσης, όπως προβλέπει.Αποπληρωμή

Στη λήξη της επιχορήγησης, όπως προβλέπει ο φορέας διαχείρισης του αναπτυξιακού προγράμματος:

 • Πληρωμή κεφαλαίου από την καταβολή της επιχορήγησης
 • Πληρωμή τόκων ανά μήνα, 3μηνο


Δυνατότητα πρόωρης καταβολής

Χωρίς επιβάρυνση, για το σύνολο ή μέρος της επιχορήγησης.