Πώς να πιστοποιηθείτε

Πώς μπορείτε να πιστοποιηθείτε

Για να λάβετε την πιστοποίηση PCI DSS πρέπει να συμπληρώσετε ένα ερωτηματολόγιο που διαφοροποιείται ανάλογα με τη δραστηριότητα της κάθε επιχείρησης, το είδος των συναλλαγών (online ή με φυσική παρουσία κάρτας) και τον αριθμό συναλλαγών. Τα στοιχεία δείχνουν ότι επιχειρήσεις που διαθέτουν την πιστοποίηση συνήθως δεν γίνονται εύκολα στόχοι ηλεκτρονικών επιθέσεων.

Οποιαδήποτε επιχείρηση, ανεξαρτήτως μεγέθους, που πραγματοποιεί συναλλαγές με κάρτες πρέπει να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις και να υιοθετεί τις βέλτιστες πρακτικές του προτύπου PCI DSS.

Η Τράπεζα Πειραιώς για να διευκολύνει τη διαδικασία πιστοποίησης σας προσφέρει, σε συνεργασία με την εταιρεία Trustwave (πάροχος λύσεων ασφάλειας και πιστοποιήσεων με διεθνή παρουσία), μία ηλεκτρονική πλατφόρμα, μέσω της οποίας απαντώντας στο σχετικό ερωτηματολόγιο (ανάλογα με τον κλάδο, τους τρόπους αποδοχής καρτών και τον αριθμό συναλλαγών ενδεχομένως να προκύψουν επιπλέον απαιτήσεις διασφάλισης των δεδομένων καρτών), μπορείτε να αυτο-αξιολογηθείτε και να πιστοποιηθείτε.

Για τις επιχειρήσεις υπάρχουν τέσσερα levels πιστοποιήσεων που ξεκινούν από το 4 που είναι και το χαμηλότερο και φτάνουν έως το 1 που είναι και το υψηλότερο. Ο εκάστοτε εκδότης καρτών έχει θεσπίσει δικά του όρια, ανάλογα με το πλήθος των συναλλαγών που γίνονται ανά έτος.

Για να ενταχθείτε και εσείς στην ηλεκτρονική πλατφόρμα αυτό-αξιολόγησης μπορείτε να μας καλέσετε στο 18 28 38 ή στο 210 38 98 954 από σταθερό ή κινητό τηλέφωνο.