Υπηρεσίες Multicurrency

Οι υπηρεσίες ηλεκτρονικών πληρωμών Πειραιώς Paycenter είναι οι μόνες που υποστηρίζουν συναλλαγές σε ξένο νόμισμα, για να καλύπτουν τις ανάγκες επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε χώρες εκτός της ευρωζώνης.

epay One-Click-Pay

Και τώρα µε τη νέα υπηρεσία epay One-Click-Pay, για ακόμα πιο γρήγορες και ασφαλείς συναλλαγές με ένα μόνο Click.

Διαχειριστικά Εργαλεία

Η Τράπεζα Πειραιώς θέτει στη διάθεση των επιχειρήσεων σύγχρονα διαχειριστικά εργαλεία για όλες τις λύσεις αυτοματοποιημένων εισπράξεων που προσφέρει, τόσο στα κανάλια της επιχείρησης, όσο και στα κανάλια της τράπεζας.

Ασφάλεια Συναλλαγών

Υποστήριξη Κάρτας Αποδείξεων ή Φοροκάρτας, Υπηρεσίες 3D-Secure, PCI, Υπηρεσίες Anti-fraud, Υπηρεσίες Multicurrency, Διαχειριστικά εργαλεία.