Έγγραφα Βασικών Πληροφοριών

Προθεσμιακή Κατάθεση Ειδικού Τύπου σε Δύο Νομίσματα

AUD / USD

Διάρκεια: 1 Μήνας

Διάρκεια: 3 Μήνες

Διάρκεια: 12 Μήνες

EUR / CHF

Διάρκεια: 1 Μήνας

Διάρκεια: 3 Μήνες

Διάρκεια: 12 Μήνες

EUR / GBP

Διάρκεια: 1 Μήνας

Διάρκεια: 3 Μήνες

Διάρκεια: 12 Μήνες

EUR / NOK

Διάρκεια: 1 Μήνας

Διάρκεια: 3 Μήνες

Διάρκεια: 12 Μήνες

EUR / USD

Διάρκεια: 1 Μήνας

Διάρκεια: 3 Μήνες

Διάρκεια: 12 Μήνες

GBP / USD

Διάρκεια: 1 Μήνας

Διάρκεια: 3 Μήνες

Διάρκεια: 12 Μήνες

USD / CHF

Διάρκεια: 1 Μήνας

Διάρκεια: 3 Μήνες

Διάρκεια: 12 Μήνες

USD / NOK

Διάρκεια: 1 Μήνας

Διάρκεια: 3 Μήνες

Διάρκεια: 12 Μήνες

EUR / AUD

Διάρκεια: 1 Μήνας

Διάρκεια: 3 Μήνες

Διάρκεια: 12 Μήνες