Προνομιακή Τιμολόγηση

Εξασφαλίσαμε για εσάς, που επιλέξατε το Personal Banking της Τράπεζας Πειραιώς, ειδική προνομιακή τιμολόγηση στα τραπεζικά μας προϊόντα και υπηρεσίες.


Ενδεικτικά:

  • Δωρεάν συνδρομή στις Πιστωτικές Κάρτες Visa Gold και Miles & More MasterCard Gold
  • Σημαντικές εκπτώσεις σε προμήθειες συμμετοχής σε Αμοιβαία Κεφάλαια
  • Έκπτωση σε εισερχόμενα και εξερχόμενα εμβάσματα
  • Δωρεάν πληρωμές σε Δημόσιο & Οργανισμούς, ΑΑΔΕ - Υπουργείο Οικονομικών
  • Έκπτωση στο επιτόκιο του Ανοικτού Προσωπικού Δανείου
  • Δωρεάν Πάγιες Εντολές
  • Δωρεάν έκδοση τραπεζικών επιταγών
  • Έκπτωση στα έξοδα έκδοσης και φόρτισης/εκφόρτισης της Πειραιώς Prepaid Reloadable MasterCard

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την τιμολογιακή μας πολιτική, μπορείτε να απευθυνθείτε στον Προσωπικό σας Συνεργάτη.