Ο Προσωπικός σας Συνεργάτης

Στο Personal Banking της Τράπεζας Πειραιώς η τραπεζική σας σχέση δεν είναι απρόσωπη.

Προγραμματίστε μία συνάντηση με τον Προσωπικό σας Συνεργάτη για να γνωριστείτε μαζί του και να ενημερωθείτε για τα οφέλη και τα προνόμια του Personal Banking.

Ο Προσωπικός σας Συνεργάτης αναπτύσσει μία στενή σχέση συνεργασίας μαζί σας. Μαζί θα εντοπίσετε και θα καταγράψετε τις άμεσες και μελλοντικές σας ανάγκες, καθώς και τους μελλοντικούς σας στόχους.

Άμεσα θα σας δώσει λύσεις για να οργανώσετε τις τακτικές σας συναλλαγές και να απλοποιήσετε την καθημερινότητά σας.

"Στενή σχέση συνεργασίας"

"Σχεδιασμός ατομικού πλάνου"

Οι συναντήσεις σας είναι πάντα μία καλά σχεδιασμένη διαδικασία.

Ο Προσωπικός σας Συνεργάτης σας καθοδηγεί στον σχεδιασμό του ατομικού σας πλάνου για την επίτευξη των μακροπρόθεσμων στόχων που έχετε θέσει και φροντίζει για την κάλυψη του συνόλου των αναγκών σας μέσα από ειδικά σχεδιασμένα προϊόντα και υπηρεσίες.

Η επικοινωνία σας θα είναι συχνή.

Ο Προσωπικός σας Συνεργάτης είναι υπεύθυνος για μικρό αριθμό πελατών ώστε να μπορεί να παρέχει πραγματικά προσωπική εξυπηρέτηση και έγκαιρη ενημέρωση.

Παρακολουθεί στενά την τραπεζική σας σχέση και σας ειδοποιεί κάθε φορά που οι συνθήκες το επιβάλλουν.

"Προσωπική εξυπηρέτηση"