Μεταφορά Χρημάτων & Εμβάσματα μέσω της νέας εφαρμογής “winbank app”

Μάθετε πόσο εύκολο είναι, μέσα από τη νέα εφαρμογή “winbank app”, να μεταφέρετε χρήματα, σε λογαριασμό σας ή σε λογαριασμό τρίτου, στην Τράπεζα Πειραιώς ή σε άλλη Τράπεζα.

Μεταφορά σε λογαριασμό μου στην Τράπεζα Πειραιώς

Βήμα 1

Ολοκληρώνετε την είσοδό σας στη νέα εφαρμογή “winbank app” με quick login (4ψηφιο PIN ή δακτυλικό αποτύπωμα ή Face ID) ανάλογα με τις δυνατότητες της συσκευής σας.

Βήμα 2

Από την αρχική οθόνη επιλέγετε το κουμπί «Συναλλαγή».

Βήμα 3

Από το μενού «Μεταφορά Χρημάτων» επιλέξτε «Σε Λογαριασμό».

Βήμα 4

Πατήστε «Οι Λογαριασμοί Μου» για να επιλέξετε λογαριασμό μεταφοράς.

Βήμα 5

Επιλέγετε τον λογαριασμό που επιθυμείτε για την μεταφορά.

Βήμα 6

Επιλέγετε τον λογαριασμό στον οποίο θα γίνει η χρέωση, συμπληρώνετε το ποσό, την αιτιολογία (προαιρετικά) και τον χρόνο εκτέλεσης της συναλλαγής.

Βήμα 7

Ελέγχετε τα στοιχεία και πατάτε «Ολοκλήρωση».

Extra tip: Έχετε τη δυνατότητα να πατήσετε το εικονίδιο «share icon» στην οθόνη ολοκλήρωσης της συναλλαγής και να επιλέξετε τον τρόπο (email, SMS, Viber, WhatsApp) με τον οποίο επιθυμείτε να στείλετε ή αποθηκεύσετε τα στοιχεία της συναλλαγής σας.

Mεταφορά ποσού μεταξύ λογαριασμών σου μέσω του νέου winbank mobile app - YouTube

Μεταφορά σε λογαριασμό τρίτου στην Τράπεζα Πειραιώς

Βήμα 1

Ολοκληρώνετε την είσοδό σας στη νέα εφαρμογή “winbank app” με quick login (4ψηφιο PIN ή δακτυλικό αποτύπωμα ή Face ID) ανάλογα με τις δυνατότητες της συσκευής σας.

Βήμα 2

Από την αρχική οθόνη επιλέγετε το κουμπί «Συναλλαγή».

Βήμα 3

Από το μενού «Μεταφορά Χρημάτων» επιλέξτε «Σε Λογαριασμό».

Βήμα 4

Καταχωρήστε το IBAN ή τον αριθμό του λογαριασμού στην Τράπεζα Πειραιώς που επιθυμείτε να μεταφέρετε τα χρήματα

Εxtra tip: Για να μην πληκτρολογείτε ολόκληρο το IBAN, o αριθμός λογαριασμού είναι τα 13 τελευταία ψηφία του.

Βήμα 5

Επιλέγετε τον λογαριασμό στον οποίο θα γίνει η χρέωση, συμπληρώνετε το ποσό, την αιτιολογία (προαιρετικά) και τον χρόνο εκτέλεσης της συναλλαγής.

Extra tip: Έχετε τη δυνατότητα να αποθηκεύσετε τον λογαριασμό τρίτου με μια φιλική ονομασία, ώστε να τον εντοπίσετε και να το επιλέξετε πιο γρήγορα και εύκολα σε μελλοντικές σας συναλλαγές.

Βήμα 6

Ελέγχετε τα στοιχεία και πατάτε «Ολοκλήρωση».

Βήμα 7

Ταυτοποιήστε τη συναλλαγή με quick login (4ψηφιο PIN ή δακτυλικό αποτύπωμα ή Face ID).

Extra tip: Έχετε τη δυνατότητα να πατήσετε το εικονίδιο «share icon» στην οθόνη ολοκλήρωσης της συναλλαγής και να επιλέξετε τον τρόπο (email, SMS, Viber, WhatsApp) με τον οποίο επιθυμείτε να στείλετε ή αποθηκεύσετε τα στοιχεία της συναλλαγής σας.

Mεταφορά ποσού σε λογαριασμό τρίτου εντός της Τράπεζας Πειραιώς μέσω του νέου winbank mobile app - YouTube

Μεταφορά σε λογαριασμό μου ή σε λογαριασμό τρίτου σε άλλη Τράπεζα/Έμβασμα

Βήμα 1

Ολοκληρώνετε την είσοδό σας στη νέα εφαρμογή “winbank app” με quick login (4ψηφιο PIN ή δακτυλικό αποτύπωμα ή Face ID) ανάλογα με τις δυνατότητες της συσκευής σας.

Βήμα 2

Από την αρχική οθόνη επιλέγετε το κουμπί «Συναλλαγή».

Βήμα 3

Από το μενού «Μεταφορά Χρημάτων» επιλέξτε «Σε Λογαριασμό».

Βήμα 4

Συμπληρώστε το ΙΒΑΝ του δικαιούχου του λογαριασμού ή εναλλακτικά, μπορείτε να επιλέξετε κάποιον που έχετε ήδη καταχωρήσει, μέσω της επιλογής Φιλικές ονομασίες.

Βήμα 5

Επιλέγετε τον λογαριασμό που θέλετε να γίνει η χρέωση του εμβάσματος, πληκτρολογείτε το ποσό του εμβάσματος και την αιτιολογία για τον παραλήπτη (προαιρετικά). Τέλος, επιλέγετε αν θέλετε το έμβασμα να εκτελεστεί άμεσα (Instant Payments), με υψηλή ή κανονική προτεραιότητα. Εφόσον το επιθυμείτε, μπορείτε να επιλέξετε και τη συχνότητα εκτέλεσης όμοιας συναλλαγής σε περίπτωση που πρόκειται για κάποια επαναλαμβανόμενη μεταφορά ή την εκτέλεση του σε συγκεκριμένη ημερομηνία.

Βήμα 6

Ελέγχετε τα στοιχεία και πατάτε «Ολοκλήρωση». Στη συνέχεια θα σας ζητηθεί ταυτοποίηση με quick login (4ψηφιο PIN ή δακτυλικό αποτύπωμα ή Face ID).

Extra tip: Έχετε τη δυνατότητα να πατήσετε το εικονίδιο «share icon» στην οθόνη ολοκλήρωσης της συναλλαγής και να επιλέξετε τον τρόπο (email, SMS, Viber, WhatsApp) με τον οποίο επιθυμείτε να στείλετε ή αποθηκεύσετε τα στοιχεία της συναλλαγής σας.

Mεταφορά ποσού σε άλλη τράπεζα μέσω του νέου winbank mobile app - YouTube