Για τους προμηθευτές

Εξασφαλίσαμε ότι οι συνεργάτες συμμορφώνονται με τις πρακτικές επιχειρησιακής συνέχειας παρέχοντας σχετική ενημέρωση.