Για τους πελάτες

  • Προσφέρουμε στοχευμένες λύσεις στους πελάτες που πλήττονται, άμεσα ή έμμεσα από την εξάπλωση του COVID-19, και είμαστε στο πλευρό τους με όλο το δυναμικό και τα εργαλεία που διαθέτουμε.
  • Υλοποιούμε, σε συνεργασία με την Intrum Hellas, εξειδικευμένα σχέδια για τη στήριξη και τη διευκόλυνση των δανειοληπτών, ιδιωτών και μικρών επιχειρήσεων, που επηρεάζονται άμεσα ή έμμεσα.
  • Παρέχουμε λύσεις για τα δάνεια, σε συντονισμό με τους αρμόδιους φορείς , μέσω προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων κι επιδοτούμενων προγραμμάτων αναστολής πληρωμών ή/ και προγραμμάτων εγγυήσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη, εφαρμόζοντας τα βασικά πιστοδοτικά κριτήρια της Τράπεζας.
  • Προτρέπουμε τους πελάτες μας να χρησιμοποιούν τα ψηφιακά δίκτυα της Τράπεζας (winbank, mobile banking, phone banking), μέσω των οποίων μπορούν να πραγματοποιούν με ασφάλεια τις συναλλαγές τους,όλο το 24ωρο.
  • Έχουμε υιοθετήσει πολιτική ελάχιστης αναμονής και συγχρωτισμού, τοποθετώντας υπαλλήλους (meeter-greeter) εντός του καταστήματος.
  • Ενισχύουμε το cyber security για τη διασφάλιση των συναλλαγών των πελατών μας.

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τις δράσεις της Τράπεζας, μπορείτε να απευθυνθείτε στα ακόλουθα links:

Ιδιώτες

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τις δράσεις της Τράπεζας, μπορείτε να απευθυνθείτε στα ακόλουθα links

Μικρές Επιχειρήσεις & Ελεύθεροι Επαγγελματίες

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τις δράσεις της Τράπεζας, μπορείτε να απευθυνθείτε στα ακόλουθα links

Μεγάλες Επιχειρήσεις

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τις δράσεις της Τράπεζας, μπορείτε να απευθυνθείτε στα ακόλουθα links

Συναλλαγές απο το Σπίτι

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τις δράσεις της Τράπεζας, μπορείτε να απευθυνθείτε στα ακόλουθα links

Ασφάλεια Συναλλαγών

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τις δράσεις της Τράπεζας, μπορείτε να απευθυνθείτε στα ακόλουθα links