Χρεωστικές Κάρτες - Πιστωτικές Κάρτες - Αλλαγές στο Τιμολόγιο Προμηθειών

Σας ενημερώνουμε ότι από την  Τρίτη 20/03/2018, μεταβάλλονται:

  • οι προμήθειες συναλλαγών σε νόμισμα διαφορετικό του Ευρώ, με χρήση πιστωτικών, χρεωστικών και προπληρωμένων καρτών, σε φυσικά ή ηλεκτρονικά καταστήματα (POS/e-POS) και σε ΑΤΜ εξωτερικού.
  • η ανώτατη χρέωση επαναφόρτισης προπληρωμένων καρτών.
  • η χρέωση για την υπέρβαση πιστωτικού ορίου των πιστωτικών καρτών.

Ενημερωθείτε αναλυτικότερα στο Τιμολόγιο Προμηθειών.