Αλλαγές στο Τιμολόγιο Προμηθειών Χρεωστικών καρτών από 9-10-2018

Σας ενημερώνουμε ότι από την Τρίτη 9-10-2018 ορίζονται νέες χρεώσεις στις χρεωστικές κάρτες:

  • για τις επανεκδόσεις & αντικαταστάσεις
  • για τις ανανεώσεις 
  • για την έκδοση επιπλέον χρεωστικής κάρτας (παράλληλα με την υφιστάμενη)

Ενημερωθείτε αναλυτικότερα στο Τιμολόγιο Προμηθειών.