Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων

Βρείτε συγκεντρωμένα τα επιτόκια όλων των προθεσμιακών καταθέσεων της Τράπεζας Πειραιώς.

Προθεσμιακές Καταθέσεις σε Ευρώ

Ημερομηνία Ισχύος: 17/09/2019
Προθεσμιακή Κατάθεση

Διάρκεια

Επιτόκιο
5.000
-
20.000€

20.000,01
-
50.000€

50.000,01
-
100.000€

+100.000€

1 έως 3 εβδομάδες
0,03% - 0,05%
0,03% - 0,05%
0,03% - 0,05%
0,03% - 0,05%
1 έως 4 μήνες
0,14% - 0,20%
0,14% - 0,20%
0,14% - 0,20%
0,14% - 0,20%
5 έως 12 μήνες
0,11% - 0,17%
0,11% - 0,17%
0,11% - 0,17%
0,11% - 0,17%
1 έως 4 μήνες
0,18%
0,18%
0,18%
0,18%
5 έως 12 μήνες
0,15%
0,15%
0,15%
0,15%

Winbank Direct
(με εκτοκισμό στη λήξη)
1 εβδομάδα
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
1 έως 4 μήνες
0,20%
0,20%
0,20%
0,20%
5 έως 12 μήνες
0,17%
0,17%
0,17%
0,17%

Winbank Direct
(με εκτοκισμό στην έναρξη)
1 εβδομάδα
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
1 έως 4 μήνες
0,18%
0,18%
0,18%
0,18%
5 έως 12 μήνες
0,15%
0,15%
0,15%
0,15%


Προϊον
Διάρκεια
Κλίμακες Ποσού
Επιτόκιο
Από 1 ημέρα έως 12 μήνες
5.000€ και άνω
Τα επιτόκια διαμορφώνονται καθημερινά, με βάση το ποσό και τη διάρκεια της κατάθεσης.

1 εβδομάδα
3.000€ και άνω
0,05%

3, 6 ή 12 μήνες
5.000€ και άνω
Τα επιτόκια διαμορφώνονται καθημερινά, με βάση το ποσό και τη διάρκεια της κατάθεσης.

3, 6 ή 12 μήνες
10.000€ και άνω
ΠΚ 85%-ΑΚ 15%

0,50%
ΠΚ 70%-ΑΚ 30%
0,60%
ΠΚ 50%-ΑΚ 50%
0,70%

Προθεσμιακές Καταθέσεις σε Ξένο Νόμισμα

Σύρετε για να δείτε όλη την πληροφορία του πίνακα

Ημερομηνία Ισχύος: 03/09/2019
Προϊον
Διάρκεια
Νόμισμα
Κλίμακες Ποσού
Επιτόκιο
Από 1 ημέρα
έως 12 μήνες
AUD, CAD, CHF, DKK, JPY, NOK, SEK, GBP, USD
Ισότιμο € 5.000 και άνω
Τα επιτόκια διαμορφώνονται καθημερινά, με βάση το ποσό, το νόμισμα και τη διάρκεια της κατάθεσης.
Από 2 έως 12 μήνες
AUD, CAD, CHF, DKK, JPY, NOK, SEK, USD
Ισότιμο € 5.000 και άνω
Τα επιτόκια διαμορφώνονται καθημερινά, με βάση το ποσό, το νόμισμα και τη διάρκεια της κατάθεσης.
  1. Τα επιτόκια καταθέσεων είναι μικτά ετησιοποιημένα και ενδέχεται να μεταβάλλονται σύμφωνα με την τιμολογιακή πολιτική της Τράπεζας Πειραιώς. Στο ποσό των τόκων παρακρατείται και αποδίδεται στο Ελληνικό Δημόσιο φόρος 15%.
  2. Το επιτόκιο της κάθε κλίμακας ισχύει για όλο το ποσό της κατάθεσης.
  3. Το επιτόκιο της προθεσμιακής κατάθεσης "Στα Μέτρα Σου" διαμορφώνεται με βάση τα επιμέρους χαρακτηριστικά που επιλέγει ο πελάτης.